Nytt styre satser offensivt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medlemsverving, formidling av studieplasser til utlandet, mentorordning og turnus er noen av sakene Nmf Utlands nye styre vil ta tak i.

  Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland) avholdt årsmøte i august. Medlemsandelen er nå på 35 %, den laveste noen gang. Dette vil det nye styret gjøre noe med, bl.a. ved å dra på vervetur til de største studiebyene i Øst-Europa.

  – Vi tror hovedsakelig det er tre grunner til den lave medlemsandelen. For det første har styret nedprioritert verving i forhold til annet arbeid de siste årene. For det annet studerer medisinstudentene i utlandet nå hovedsaklig ved universiteter der det for bare få år siden ikke var mange nordmenn. For det tredje har vi flere ganger møtt på en viss skepsis blant utenlandsstudenter overfor Nmf, sier tysklandsstudent og nylig avgått leder for Nmf Utland, Asbjørn Christophersen.

  – En del medisinstudenter i utlandet har en oppfatning av at Nmf og Legeforeningen ønsker å motarbeide utenlandsstudentene, særlig når det gjelder turnus og autorisasjon. Vi har flere ganger fått høre at de jobber for en prioritering av studentene i Norge i turnuskøen. Dette stemmer ikke, sier han.

  Nmf utland vil i samarbeid med ANSA fortsette arbeidet med å kartlegge den meget aktive virksomheten for formidling av studieplasser i utlandet. Begge organisasjonene har fått tilbakemeldinger fra misfornøyde studenter som har betalt studieformidlere store summer for kun lite eller ingen informasjon om det studiestedet de har dratt til. ANSA og Nmf har i første rekke bestemt seg for å opprette et fagorgan med retningslinjer for studieformidling basert på OECDs rammeverk for slik virksomhet. Saken er foreløpig i startfasen.

  – Nmf utland jobber også med å etablere en mentorordning for studentene i utlandet. Vi ønsker med det å knytte utenlandsstudentene mer opp mot norske forhold også under studiet. – Et tidkrevende arbeid i Nmf utland er også å informere våre medlemmer om alt fra bestemmelser innen turnus og autorisasjon til kurs og lønn for norske medisinstudenter, sier han.

  – Årsmøtet vedtok å utvide det nye styret fra seks til åtte personer som følge av mange og store saker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media