Færre guttefødsler etter 11. september

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Terrorangrepene mot New York 11. september 2001 ga ettervirkninger som angst og stress blant byens befolkning. Dette kan ha ført til færre guttefødsler.

  Det fødes normalt noe flere gutter enn jenter. I en studie publisert i Human Reproduction, omtalt i BMJ, fant amerikanske forskere at raten guttefødsler sank til under 1 i New York fire måneder etter terrorangrepene. Tallene er basert på en oversikt over mer enn 700 000 fødsler i New York i perioden januar 1996 til juni 2002. Forskerne fant at andelen guttefødsler var lavest i perioden 1. – 28.1. 2002, med en rate på 0,9995.

  En teori er at stress og redsel, særlig hos kvinner i 2. og tidlig 3. trimester av svangerskapet, kan føre til at uforholdsmessig mange kvinner gravide med guttefostre spontanaborterte. Også tidligere forskning har antydet at det fødes færre gutter i populasjoner som utsettes for stress som følge av for eksempel jordskjelv, politiske og sosiale uroligheter og økonomiske nedgangstider.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11501

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media