Flott om brystreduksjonsplastikker

Ellen Schlichting Om forfatteren
Artikkel

Hamdi, Moustapha

Hammond, Dennis C.

Nahai, Foad

Vertical scar – mammaplasty

146 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2005. Pris GBP 100

ISBN 3-540-22101-8

Brystreduksjonsplastikker har til hensikt å gi bryster en bedre form og en passende størrelse. En ulempe er at det kan tilkomme skjemmende horisontale og eller vertikale arr. Hypertrofiske arr kan ytterligere medføre stor misnøye hos pasientene. Det ideelle ville være å få en tilfredsstillende varig brystform og størrelse med et minimalt arr. Kombinasjonen av overvekt og store bryster, men også røyking, disponerer for komplikasjoner. Denne boken presenterer ulike reduksjonsplastikkteknikker, men med hovedvekt på noen få utvalgte teknikker. Ulike bryster og pasienter krever ulike operasjonsmetoder og ikke alle pasienter bør tilbys et slikt inngrep.

De tre forfatterne har meget stor erfaring hver for seg og samlet på dette feltet. Et meget godt innledningskapittel er viet brystets anatomi. Tekst og bilder bl.a. fra lik illustrerer betydningen av å kjenne brystets vaskulære anatomi. Endringer i brystet i forbindelse med menstruasjonssyklus, fødsler, amming, alder, vekt og hormonelle endringer er viktig bakgrunnsstoff. Deretter følger kapitler som presenterer ulike operasjonsteknikker for ulike bryster. Alle teknikker er svært godt beskrevet og rikelig illustrert trinn for trinn i operasjonen. Opptegning av felter og hva man skal ta hensyn til i den forbindelse et forbilledlig. Mulige komplikasjoner som kan tilstøte blir grundig omtalt, og forslag til hvordan disse kan unngås og korrigeres, er viet god plass.

Papir, innbinding, layout, illustrasjoner og fargebilder holder svært høy kvalitet. Det delikate preget innbyr til umiddelbar lesing av alle kapitler. Jeg har lært mye om reduksjonsplastikker og anbefaler boken til alle som opererer bryster.

Anbefalte artikler