Skal lede psykiaterne

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Kvalitetssikring, resultatmåling og forebygging er blant punktene på Jan Olav Johannessens liste. Nylig ble han valgt til ny leder i Norsk psykiatrisk forening.

Jan Olav Johannessen

Johannessen etterfølger Gerd-Ragna Bloch Thorsen som brått gikk bort for få uker siden. Han vil sitte ut hennes periode som løper ut neste år. Han takket årsmøtet i Trondheim for tilliten etter at han var valgt. – Men det er med blandede følelser jeg overtar i en slik situasjon. Det blir umulig å fylle Bloch Thorsens sko, sa han.

Johannessen som er født i 1951, er sjeflege ved divisjon for psykiatri ved Stavanger universitetssjukehus. Viktige saker for ham er standardisering av diagnostikk og behandling av psykoser, og retningslinjer for behandling av schizofreni. – Men jeg er også opptatt av forebygging, og jeg håper vi kan få til et gjennombruddsprosjekt på tidlig intervensjon ved psykoser, sa han.

Johannessen har også videre arbeid med kvalitetssikring, som indikatorer i psykisk helsevern, på agendaen. – Kvalitetsmål blir ofte kvantitet – som antall pasienter og hvor lenge de har vært innlagt. Vi må også måle hva vi klarer å oppnå, og hvordan det går med pasienten. Hvor mange pasienter er for eksempel ute av sin psykose i løpet av ett år? spurte han.

Den nyvalgte lederen håper også det blir anledning til å fronte antistigmaarbeid og opplysning ut til befolkningen. – Jeg ønsker at Norsk psykiatrisk forening skal fremstå som en organisasjon som tar vare på det humanistiske, og ikke fremstå som reduksjonistisk, understreket han.

Anbefalte artikler