Nyttig om vår indre struktur

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rostgaard, Jørgen

  Tranum-Jensen, Jørgen

  Qvortrup, Klaus

  Hovedets, halsens & de indre organers anatomi

  Klinik, billeddiagnostik, levende anatom, embryologi. 10. utg. 448 s, tab, ill, København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 868

  ISBN 87 -626-0534-7

  Denne 10. utgave av en klassisk dansk lærebok i medisinsk anatomi er myntet på medisin- og tannlegestudenter, med ambisjoner som oppslagsverk for helsepersonell i kirurgiske fag. I tillegg til utvidet tittel er boken revidert og ajourført siden forrige utgave (1). Revisjonen inkluderer nytegnede figurer og oppgradering av bildediagnostiske illustrasjoner til nå å omfatte CT, MR, ultralyd og isotopskanning. Som de fleste anatomiske læreverk er dette regionalt organisert, og tar for seg hodet, halsens og innvollenes organsystemer i separate kapitler. Bevegelsesapparatet for øvrig er ikke omtalt med henvisning til separat lærebok (2). For noen kan nok dette redusere bokens verdi som oppslagsverk.

  Boken fremstår som oversiktlig med enkle og poengterte tegnede illustrasjoner. De oppdaterte radiologiske bildefremstillingene er gode, om enn noe sparsomt brukt. Forfatterne har valgt en nøktern layout med tekst i to spalter og jevnt fordelte illustrasjoner og tabeller. Fordypningstekst med kliniske og embryologiske betraktninger er uthevet med farget bakgrunn og formidler interessante tilleggspoeng som stimulerer til integrert tilnærming til stoffet. For noen kan nok disse fordypningene oppleves som vel summariske. De integrerte embryologiske fordypningstekstene er nyttige i forhold til studier av kompleks voksenanatomi, dog kunne man ønske seg mer av dette. Den danske teksten er godt skrevet og dermed relativt lettlest og anvendelig for norske forhold. Lærebøker med et språk som ligger nær det som anvendes av helsevesen og pasienter, har klare fordeler. Et annet viktig fortrinn i forhold til tilsvarende engelske lærebøker er den til dels gjennomførte bruk av latinsk terminologi etter siste utgave av Terminologia Anatomica (3). De anatomiske beskrivelser er tydelige og likefremme, dog savnes nyansering i forhold til anatomiske variasjoner, som for eksempel variasjon av koronararterienes forløp (illustrert i forrige utgave, men her redigert bort) og ventrikkelens og tarmenes vaskularisering. Gitt bokens forenklede og til dels forflatede figurer bør den leses med et godt anatomisk atlas for hånden.

  I tilknytning til boken finnes på forlagets websider også nyttige digitale tilleggsressurser i form av korte videofilmer som eksemplifiserer et utvalg tekniske undersøkelsesteknikker. Dette er en velkommen ressurs, men studenter og lærere med erfaringer fra andre lærebøker vil nok savne elektronisk (og søkbar) tilgang til bokens innhold og illustrasjoner.

  Hovedets, halsens & de indre organers anatomi er et godt alternativ til de mange engelske lærebøker, og sannsynligvis nyttig litteratur både for studenter av medisin, odontologi, sykepleie og andre helsefag. Det gis en oversiktlig innføring i kroppens indre anatomi, imidlertid med den svakhet at man må anskaffe en annen bok for å studere bevegelsesapparatet. Generelt har studenter av anatomi et rikholdig utvalg av lærebøker å velge mellom, og anbefales derfor å bruke tid for å finne lærebøker (og atlas) med stil og detaljeringsgrad som passer behov og nivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media