Les mer om ...

Artikkel

Vaksiner og vaksinering

Vaksinasjon er en av medisinens store triumfer. Vaksinering mot en rekke sykdommer har vært så effektivt at det er lett å glemme grunnen til at vi vaksinerer – et vaksinasjonsprogram kan så å si bli undergravd av sin egen suksess.

 Tidsskriftet starter nå en lengre temaserie om vaksinasjon. Artiklene i dette nummeret dreier seg om det immunologiske grunnlag for vaksinering, om det norske vaksinasjonsprogrammet nå og i fremtiden og om uheldige hendelser etter vaksinering.

Primum non nocere

Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde

Kua, gutten og lymfeknuten – immunologiske prinsipper for vaksinasjon

Det norske vaksinasjonsprogrammet

Uønskede hendelser etter vaksinering

Hjelpemidler og livskvalitet ved amyotrofisk lateral sklerose

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en fryktet nevrologisk sykdom som rammer flere titalls nordmenn hvert år. Det finnes ingen effektiv medisinsk behandling, men de siste årene er det kommet mange nyttige hjelpemidler til bl.a. næringstilførsel, kommunikasjon og respirasjon. Arbeidet for pasientgruppen er mange steder blitt bedre organisert. Ullevål universitetssykehus rapporterer om livskvalitet og bruk av kommunikasjonshjelpemidler blant pasienter med amyotrofisk lateral sklerose.

Muligheter ved amyotrofisk lateral sklerose

Livskvalitet hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose

Kommunikasjonshjelpemidler ved amyotrofisk lateral sklerose

Solhatt uten effekt mot forkjølelse

Det er ikke påvist effekt av Echinacea spp. – solhatt – mot øvre luftveisinfeksjoner ved randomiserte, placebokontrollerte dobbeltblindstudier. De fleste kliniske studier som viser effekt, har betydelige metodologiske svakheter. Bruk av solhatt har få bivirkninger, men kan gi interaksjon med legemidler.

Echinacea spp. (solhatt) og øvre luftveisinfeksjon

Seksuelle overgrep mot barn

Hos seksuelt misbrukte barn er det sjelden avvikende anogenitale funn ved klinisk undersøkelse, men fravær av avvikende funn kan aldri brukes for å utelukke at seksuelle overgrep har funnet sted. De siste årene har det skjedd en betydelig endring i forståelse av anatomiske og mikrobiologiske funn hos barn.

Seksuelle overgrep mot prepubertale barn

Hjelp ved fødselsfistler

Obstetriske fistler oppstår ved langvarige fødsler og forekommer særlig hos kvinner i fattige land som ikke har fått kyndig fødselshjelp. Fistlene fører til inkontinens, eksem, sår, infeksjoner og vond lukt, noe som ofte gjør at at kvinnen blir stigmatisert og utstøtt av lokalsamfunnet. I Kongo har Leger Uten Grenser nylig gjennomført et prosjekt for å hjelpe kvinner med fødselsfistler. Den kirurgiske behandlingen er krevende, særlig under de vanskelige forhold som rår i landet.

Kirurgisk hjelp ved obstetriske fistler

Anbefalte artikler