Veiviser til helseinformasjon på nettet

Per Hjortdahl Om forfatteren
Artikkel

Horsten, Vibeke

Veje til sundhed på internet

330 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2006. Pris DKK 400

ISBN 87-7749 -421-0

«Ikke nok en bok om Internett,» var mine første tanker da jeg fikk denne boken i hende. Men jeg har endret mening, den er faktisk nyttig! Formålet er å gi en introduksjon til hvordan finne relevant og gyldig helseinformasjon på Internett for dem som måtte ønske det. Og det greier den, langt på vei.

Helsesektoren er utvilsomt den mest sammensatte, allsidige og dynamiske faglige sektor på Internett, samtidig som den informasjon som innhentes der kan få direkte helsemessige konsekvenser for leseren. Det bugner med websteder om sunnhet, sykdom og legemidler.

Samtidig foregår det en eksplosiv utvikling av de tekniske sidene ved Internett, med stadig nye søke- og diskusjonsmuligheter. Helsesektoren er den delen av Internett som vokser raskest. Dette medfører at det er mange valgmuligheter når det gjelder å finne helseinformasjon på nettet. Grunnet Internetts åpne natur, hvor alle usensurert kan legge ut den informasjonen de vil, er det ofte vanskelig å skille mellom hva som er god, feilaktig eller direkte farlig helseinformasjon. Det er lett å gå seg vill i denne informasjonsoverfloden. Man bør derfor vite hva man gjør, og ha en søkestrategi når man begir seg ut på nettet.

Boken har to generelle introduksjonskapitler om søk på nettet, tre kapitler som beskriver et utvalg av viktige innfallsporter til nettet i form av nettguider, helseportaler og helsebibliotek. Dette følges opp av et utvalg av kjente trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter og kilder til litteratursøk som er søkbare på nettet. De siste kapitlene gir råd om hvordan vurdere webstedenes faglige kvalitet og hvordan holde seg oppdatert om nye websteder.

Dette er en god blanding av lærebok og oppslagsbok, en man med fordel kan lese og bli kjent med, for så å komme tilbake til ved behov. Du bør være på nettet og prøve ut de ulike stedene det henvises til mens du leser. Den er godt og tiltalende illustrert med mange eksempler. Boken bærer preg av å være skrevet av en datakyndig bibliotekar – det er slett ingen ulempe.

Over 800 websteder er beskrevet. Det er en overvekt av danske nettsteder, men også mange utenlandske er med. Internett er av natur internasjonalt, så det meste av dette er allmenngyldig. Samtidig er meget av dette «ferskvare», webadresser kommer og går og strukturen endres i stadig økende tempo. For å greie å finne frem i dette tilsynelatende kaos må man forstå noe av tankene og strukturen som ligger bak oppbyggingen av weben. Denne boken er en god veiviser.

Anbefalte artikler