Et stort verk for de få

Knut Wester Om forfatteren
Artikkel

Schmidek, Henry H.

Roberts, David W.

Operative neurosurgical techniques

5.utg. Indications, methods, and results, 2 bd. 2 576 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 386

ISBN 0 -7216 -0340-8

Dette verket, som er en revidert utgave av den klassiske boken til Schmidek og Sweet, er virkelig stort – de to bindene veier til sammen 8 kg. Antallet potensielle lesere er omvendt proporsjonalt med størrelsen; jeg kan vanskelig tenke meg at det er andre enn spesialister i nevrokirurgi og spesialistkandidater i faget som vil ha interesse av boken, kanskje først og fremst de siste. Jeg har derfor også inkorporert noen spesialistkandidaters syn på verket i denne anmeldelsen.

W.H. Sweet, den eldste av de to opprinnelige forfatterne, er død siden forrige utgave kom i 2000, og verket er derfor vesentlig forandret fra de tidligere utgavene. Schmideks innledende omtale av sin avdøde kollega er i seg selv høyst leseverdig og gir samtidig en skisse av amerikansk medisin de siste 70 år av det forrige århundre.

Verkets to bind inneholder nå til sammen 168 kapitler skrevet av 382 forfattere, noe som nødvendigvis må føre til en litt varierende kvalitet; jevnt over er imidlertid denne meget god. Størrelsen kan i seg selv virke deprimerende, fordi det blir så tydelig hvor lite jeg egentlig kan.

Med så mange bidragsytere og kapitler må det ha vært en nesten uoverkommelig oppgave å redigere sammen stoffet slik at det blir oversiktlig. Flere tilstander, diagnostiske vurderinger og kirurgiske teknikker er dekket i flere kapitler skrevet av forskjellige forfattere. Det virker ikke alltid som om den ene forfatteren har visst hva de andre har skrevet. Jeg tror at interne kryssreferanser mellom slike beslektede kapitler ville ha gjort verket lettere å orientere seg i. Dette er imidlertid mindre skjønnhetspletter på et verk som antakelig er det ledende i nevrokirurgiens forholdsvis lille univers. Denne nye utgaven av verket bør foreligge i alle nevrokirurgiske avdelinger. Mitt anmeldereksemplar ligger nå på et utdanningssykehus i Addis Abeba.

Anbefalte artikler