Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kongens gull til Helene Pande

En overrasket Helene Pande mottok nylig Kongens fortjenstmedalje. Foto privat

Barnelege Helene Pande (f. 1928) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt lange virke knyttet til norsk barnemedisin og til syke barns rettigheter. Pande har vært en forkjemper for at foreldre må få være sammen med barna sine når de er innlagt i sykehus. I 1974 startet hun opp barneavdelingen ved Nordland sentralsykehus og ble der i åtte år. Det ble lagt vekt på nyfødtmedisin, og i samarbeid med ambulansesentralen ble det organisert slik at lege med kuvøse og utstyr ble med ambulanseflyet for å hente syke nyfødte fra de seks mindre sykehusene i fylket. Hun var også aktiv i arbeidet for kronisk syke og funksjonshemmede barn. Det ble tidlig organisert grupper og foreldrekurs og lagt grunnlag for en egen avdeling integrert i barneavdelingen.

Pande ledet kampen for å få bort Credés profylakse mot øyeinfeksjon hos nyfødte, man fant at ulempene var større enn gevinsten. I 12 år arbeidet hun også ved Buskerud sentralsykehus. Hun ble pensjonert i 1995 og har etter det engasjert seg innen palliativ medisin, først med Fransiskushjelpen, senere ved kreftavdelingen ved Bærum sykehus, til 2004. I 1995 ble hun utnevnt til æresmedlem av Nordisk Neuropediatrisk Selskap og i 2005 ble hun æresmedlem i Norsk barnelegeforening. Før alt dette, i 1967, var hun første barnelege som ble sendt til flyktningleirer i Midtøsten etter seksdagerskrigen.

Kongens fortjenstmedalje ble overrakt vinneren i Drammen Teater under norske barnelegers vårmøte i juni. For Helene Pande var det en overraskelse og et høydepunkt at sangerinnen Anne-Lise Berntsen sang «O mia Helene cara» på den kjente melodien fra Puccinis Gianni Schicchi, med spesialskrevet tekst av avdelingsoverlege Jardar Hals.

Rakk å få Ernæringsprisen 2006

Maria Hjort Thommessen (1958 – 2006) ble søndag 3.9. 2006 tildelt Ernæringsprisen 2006 for sin allsidige, engasjerte og kreative formidling av ernæringsfaget, med stor faglig tyngde og forankring. Samme dag sovnet hun stille inn på Hospice Lovisenberg etter lengre tids kamp mot kreftsykdommen.

Ernæringsprisen, som er et stipend på 50 000 kroner, deles årlig ut av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt råd for ernæring. Prisen går til personer eller institusjoner som har gjort en innsats for å fremme sunt kosthold for god helse, enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

– Thommessen har omsatt myndighetenes ernæringsmessige anbefalinger til praktiske kostråd på en folkelig, inspirerende måte som har vært godt tilpasset målgruppene, sa assisterende direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet ved overrekkelsen.

Thommessens kolleger i Nutricom (tidligere DinKost) skriver i en pressemelding at de er «stolte og glade for at Maria fikk overrakt prisen før sin bortgang. Ernæringsprisen og anerkjennelsen av hennes mangeårige arbeid betydde mye for henne og for oss som jobbet sammen med henne».

Orden for forskning innen multippel sklerose

Harald Inge Nyland har fått St. Olavs Orden. Foto Geir André Bakke/Helse Bergen

Professor Harald Inge Nyland (f. 1942) er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen multippel sklerose, både hva gjelder forskning og pasientsbehandling.

Begrunnelsen for tildelingen er blant annet Nylands store engasjement hvor han både i klinisk stilling og som forsker ifølge ordensrådet har gjort en pionerinnsats innen feltet multippel sklerose. Ordensrådet har også lagt vekt på at Nyland som underviser i samarbeid med pasientforeningen har gjort en livslang innsats av landsomfattende betydning til beste for pasientene. Professoren har ifølge Helse Bergen vært tilknyttet Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1972.

Anbefalte artikler