Urovekkende om legemiddelkontroll

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Den amerikanske legemiddelkontrollen, FDA, får kraftig kritikk i en rapport av 22. september fra Institute of Medicine, en del av National Academy of Sciences. Hovedkonklusjonene er at hele systemet for godkjenning av nye legemidler må endres, at reklame for nye legemidler bør begrenses og at forbrukere må være mer skeptiske til legemidler som nylig er blitt godkjent. Rapporten peker bl.a. på uheldige bånd mellom godkjenningsmyndighetene og legemiddelindustrien.

Selv om Norge og Europa har sine egne legemiddelmyndigheter, angår rapporten også oss. Det hører fortsatt til sjeldenhetene at legemidler godkjent av FDA ikke også godkjennes i vår del av verden.

Anbefalte artikler