Styrker satsingen på global helseforskning

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norge er blant de beste landene i verden til å jobbe for vaksinering av barn. Samtidig ligger vi bak mange andre land når det gjelder helseforskning rettet mot utviklingsland.

  Myndighetenes nye satsing på vaksinasjonsforskning vil styrke Norges rolle innen begge feltene, ifølge Norges forskningsråd. Regjeringen har tidligere bevilget 500 millioner kroner årlig til vaksineorganisasjonen Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi). Fra i år skal 50 av de bevilgede millionene brukes til styrking av vaksinerelatert forskning i Norge.

  Denne bevilgningen gjør at forskningsprogrammet «Global helse» er utvidet og også har byttet navn. Det nye navnet er Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). Programmet består av to delprogrammer; Global helseforskning (2005 – 2010) og Vaksinasjonsforskning (2006 – ) Begge vil ha flere utlysninger for forsker- og brukerstyrte prosjekter over de neste årene.

  Målet med Global helseforskning er at Norge innen 2010 skal bruke 10 % av helseforskningsmidlene på sykdommer som står for 90 % av den globale sykdomsbyrden, slik flere andre land gjør. I dag brukes kun 5 % til dette.

  Programmet Vaksinasjonsforskning skal forvalte de 50 millioner kronene som er bevilget til vaksinerelatert forskning. Hovedmålet er å fremskaffe nye vaksiner, eller forbedre de eksisterende, til mennesker i lav- og mellominntektsland. Med dette ønsker Norge blant annet å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med det fjerde tusenårsmålet, som går ut på å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler innen 2015.

  Ifølge programkoordinator for GLOBVAC, Karen Lieve Ria Hostens, ligger Norge – til tross for den nye satsingen – fortsatt under snittet for det industrialiserte land bruker på global helseforskning.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11507

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media