Norsk initiativ bak Wonca-vedtak

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Wonca Europe Council vedtok nylig en anbefaling på retningslinjer for sponsing fra legemiddelindustrien. Vedtaket kom etter norsk initiativ.

Kun fem stemte imot da forslaget om anbefaling ble lagt frem på council-møtet i Wonca Europe i Firenze. Det var Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) som gikk sammen med de andre nordiske foreningene om å ta opp temaet på council-møtet i paraplyorganisasjonen for nasjonale selskap i allmennmedisin i Europa i fjor, og fikk gehør for å nedsette en arbeidsgruppe.

I de nye anbefalte retningslinjene heter det blant annet at sponsorers medvirkning på arrangementer de sponser bør være begrenset, og at de ikke skal ha anledning til å bestemme noe av innholdet på møtene. Navn på spesifikke produkter bør ikke nevnes. Sponsoravtaler bør være skriftlige og åpne for innsyn. I tillegg bør ikke enkeltdeltakere på Wonca-arrangementer bli tilbudt økonomisk støtte eller goder.

Wonca Europe Council vil heller ikke tillate at man lar én sponsor få enerett på sponsing av konferanser innen paraplyorganisasjonen.

I skrivet understrekes det at det er stor forskjell i synet på sponsing i de europeiske landene, og at det derfor var viktig å anbefale retningslinjer som var fleksible nok til å ta høyde for dette, samtidig som man skulle få bred oppslutning om dem.

Anna Stavdal, NSAMs delegat til WONCA i 2005, tok opp temaet i fjor fordi det da ble kjent at WONCA World hadde inngått sponsoravtaler med ALTANA Pharma, Astra Zeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim og MSD. Stavdal mente avtalene gikk langt i å tillate at det etableres tette bånd med legemiddelindustrien. De ansatte i legemiddelfirmaene skulle blant annet få være med på aktiviteter på lik linje med legene. NSAM fryktet at WONCA Europe ville falle for samme fristelsen.

Bjørn Gjelsvik, visepresident i Wonca Europe, har ledet arbeidsgruppen, og Anna Stavdal har vært norsk representant. Det ble vedtatt at Gjelsvik som visepresident i Wonca Europe, skal legge arbeidet frem for Council i Wonca World på møte i Singapore juli 2007.

Anbefalte artikler