Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Svært god effekt av Hib-vaksinering i Kenya

Innføring av vaksine mot Haemophilus influenzae type b (Hib) i vaksinasjonsprogrammet for barn i Kenya reduserte forekomsten av denne sykdommen blant barn under fem år med nesten 90 %. Dette viser en studie som nylig er publisert i JAMA (1).

Konjugat Hib-vaksine ble gitt til alle barn ved seks, ti og 14 ukers alder fra november 2001. Basert på epidemiologiske data for om lag 38 000 barn under fem år i et sykehusdistrikt (Kilifi) og dyrkingsbasert diagnostikk for barn innlagt med invasiv Hib-infeksjon ble forekomsten (insidens) for invasiv Hib-infeksjon fastslått før og etter endringen i vaksinasjonsprogrammet.

Blant barn under fem år var den årlige insidensen av invasiv Hib-infeksjon ett år før og ett og tre år etter innføring av Hib-vaksine henholdsvis 66, 47 og 7,6 per 100 000 barn. Blant barn under to år var insidenstallene henholdsvis 119, 82 og 16. I 2004 – 05 var vaksineeffekten (effectiveness) 88 % blant barn under fem år og 87 % blant dem under to år. Av 53 barn innlagt med Hib-infeksjon i perioden 2002 – 05 var 41 ikke vaksinert, de fleste fordi de var for unge til å ha fått tilbud om vaksine, mens 12 hadde fått to eller flere vaksinedoser, to av disse barna var hivpositive.

Studien dokumenterer en svært god effekt av Hib-vaksine også i et fattig land som Kenya – helt på høyde med effekten i industrialiserte land. Forfatterne anbefaler andre land å etablere gode overvåkingsrutiner for Hib-sykdom før Hib-vaksine innføres i deres vaksinasjonsprogam.

Anbefalte artikler