Høyest kvinneandel i øyrikene

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

En av tre medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen og prosent kvinner blant medlemmene

Land

Totalt 1.8. 2004

Totalt 1.8. 2006

Medlemmer 4.9. 2006

 % Kvinner

Polen

429

668

222

55,4

Ungarn

509

504

162

59,3

Danmark

270

295

99

59,6

Tyskland

250

196

106

60,4

Tsjekkia

87

155

43

62,8

Irland

139

95

51

62,7

Slovakia

31

86

29

65,5

Australia

92

66

21

66,7

Storbri tannia

66

55

15

86,7

Neder land

48

27

8

37,5

Sverige

31

22

5

40

Spania

4

6

1

USA

5

5

0

Romania

4

5

0

Malta

7

4

2

Øster rike

5

1

1

Ukraina

4

1

0

Andre  land

27

21

8

Totalt

2 008

2 212

773

59,2

Tallet omfatter 2 212 medisinstudenter hvorav 773 er medlemmer av Nmf. Blant disse er kvinneandelen 59,2 %, mot 62,3 % blant medisinstudenter i Norge.

Blant medlemmer i Nmf Utland er kvinneandelen høyest i Storbritannia. Her er 13 av 15 medlemmer kvinner. Australia, Slovakia, Tsjekkia og Irland følger deretter. Kvinneandelen er lavest i Nederland og Sverige Polen, som er det største studielandet, har den tredje laveste kvinneandelen (1).

Gjennomsnittsalderen er høyere blant utenlandsstudentene enn blant medisinstudenter i Norge. Både i Norge og utlandet er gjennomsnittsalderen høyere blant kvinner enn blant menn. I utlandet er gjennomsnittsalderen 26,1 år for menn og 25,3 år for kvinner. I Norge er gjennomsnittsalderen 25,0 år for menn og 24,7 år for kvinner.

Det er også store forskjeller i gjennomsnittsalder mellom de ulike studielandene. Den er høyest blant Nmf-medlemmer i Sverige samt i mange av de mindre studielandene, dernest Australia og Tyskland, mens den er lavest i Storbritannia, Slovakia, Irland og Belgia.

Anbefalte artikler