Høyest kvinneandel i øyrikene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av tre medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf).

  Tabell

  Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen og prosent kvinner blant medlemmene

  Land

  Totalt 1.8. 2004

  Totalt 1.8. 2006

  Medlemmer 4.9. 2006

   % Kvinner

  Polen

  429

  668

  222

  55,4

  Ungarn

  509

  504

  162

  59,3

  Danmark

  270

  295

  99

  59,6

  Tyskland

  250

  196

  106

  60,4

  Tsjekkia

  87

  155

  43

  62,8

  Irland

  139

  95

  51

  62,7

  Slovakia

  31

  86

  29

  65,5

  Australia

  92

  66

  21

  66,7

  Storbri tannia

  66

  55

  15

  86,7

  Neder land

  48

  27

  8

  37,5

  Sverige

  31

  22

  5

  40

  Spania

  4

  6

  1

  USA

  5

  5

  0

  Romania

  4

  5

  0

  Malta

  7

  4

  2

  Øster rike

  5

  1

  1

  Ukraina

  4

  1

  0

  Andre  land

  27

  21

  8

  Totalt

  2 008

  2 212

  773

  59,2

  Tallet omfatter 2 212 medisinstudenter hvorav 773 er medlemmer av Nmf. Blant disse er kvinneandelen 59,2 %, mot 62,3 % blant medisinstudenter i Norge.

  Blant medlemmer i Nmf Utland er kvinneandelen høyest i Storbritannia. Her er 13 av 15 medlemmer kvinner. Australia, Slovakia, Tsjekkia og Irland følger deretter. Kvinneandelen er lavest i Nederland og Sverige Polen, som er det største studielandet, har den tredje laveste kvinneandelen (1).

  Gjennomsnittsalderen er høyere blant utenlandsstudentene enn blant medisinstudenter i Norge. Både i Norge og utlandet er gjennomsnittsalderen høyere blant kvinner enn blant menn. I utlandet er gjennomsnittsalderen 26,1 år for menn og 25,3 år for kvinner. I Norge er gjennomsnittsalderen 25,0 år for menn og 24,7 år for kvinner.

  Det er også store forskjeller i gjennomsnittsalder mellom de ulike studielandene. Den er høyest blant Nmf-medlemmer i Sverige samt i mange av de mindre studielandene, dernest Australia og Tyskland, mens den er lavest i Storbritannia, Slovakia, Irland og Belgia.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media