Nytt hovedtariffoppgjør

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

NAVO-Helse og Akademikerne helse gjennomførte 7. september det første forhandlingsmøtet i revisjonsforhandlingene om ny overenskomst per 1.1.2007.

Rune Frøyland fra Akademikerne helse og Stein Gjerding fra NAVO Helse leder forhandlingene. Foto Lise B. Johannessen

Legeforeningens forhandlingsutvalg (for NAVO) og sentralstyret hadde behandlet kravene før de ble vedtatt i Akademikerne helse. I Legeforeningens sekretariat drøftes de ulike spørsmål i den såkalte NAVO-gruppen som ble opprettet i september 2005. Gruppen består av ansatte i Forhandlings- og helserettsavdelingen og i Yngre legers forenings (Ylf) sekretariat.

Det er lagt opp til et forhandlingsforløp som kan bidra til en god og kortvarig prosess med avslutning to uker før virkningstidspunktet og Riksmeklingsmannens oppsatte frist (31.12. 2006).

Akademikerne har understreket betydningen av at det gjennomføres frie, reelle lokale forhandlinger i helseforetakene. Dersom forhandlingene lokalt styres sentralt vil dette undergrave systemet. For legenes del igangsettes lokale forhandlinger etter at den sentrale delen av overenskomsten (A 2) er behandlet.

Partene hadde et nytt møte 26.9. 2006. Denne uken (uke 39) var det også avsatt tid til A-1 forhandlingene. NAVOs forhandlingsdelegasjon ledes av Stein Gjerding. Akademikernes forhandlingsdelegasjon ledes av Rune Frøyland. Fra Legeforeningen deltar president Torunn Janbu, tidligere leder av Overlegeforeningen Lars Eikvar, forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring og forhandlingskoordinator Knut Aarbakke.

Ytterligere informasjon om de pågående forhandlingene finnes på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56831og hos Akademikerne: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=46

Anbefalte artikler