Politikk i Tidsskriftet

Frode Gaustad Om forfatteren
Artikkel

Mads Gilberts kronikk i Tidsskriftet nr. 16/2006 (1) føyer seg inn i rekken av innlegg som politiserer Tidsskrift for Den norske lægeforening. Kronikken er godkjent av redaktør Charlotte Haug. Ingen interessekonflikter er oppgitt fra forfatterens side. Kronikken bryter etter min mening med Tidsskriftets målsetting.

Alle lesere bør vite dette om forfatteren: Han er et prominent medlem av Palestinakomiteen i Norge. Han tilhører et lite politisk parti ytterst på venstresiden og er politisk aktiv i dette partiet. Han har stor egeninteresse av å få sine meninger på trykk, da disse representerer hans politiske syn. Hvem betalte hans reise til områdene denne gangen? Hvem bodde han hos? Hvem er oppdragsgiver for kronikken? Redaktøren kan umulig gå god for at her ikke er klare interessekonflikter fra forfatterens side i forhold til temaet i kronikken.

Det er omtrent ett år siden presidenten i USA fikk gjennomgå i Tidsskriftet grunnet orkanen «Katrina» – redaktøren var ikke nådig mot vår viktigste politiske og militære allierte den gangen. Er det slik at redaktøren plukker og setter på trykk innlegg som styrer Tidsskriftet i en ønsket politisk retning? I så fall bør hun tone politisk flagg.

Anbefalte artikler