Genefec – en gang til

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg takker NorDiag ved Christian Horn og David Parker for svar på mitt innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2006 (1, 2), men har behov for å komme med et par kommentarer.

  Jeg tror firmaet har utviklet en unik og potensielt viktig test, som med tiden vil kunne brukes i screening for kolorektal cancer. Men: Horn & Parker skriver at Genefec er en diagnostisk test til anvendelse hos symptompasienter, men de refererer til en artikkel om et screeningforsøk hos symptomfrie personer. Dette er to helt forskjellige situasjoner. Her har man først utviklet en test, så markedsført testen og deretter undersøkt om testen virker i kliniske forsøk. Det er feil rekkefølge.

  Horn & Parker skriver også at «terskelen for koloskopi bliver derved høy», men det må den jo absolutt ikke bli hos pasienter med symptomer forenlig med kolorektal cancer – den skal bli så lav som mulig. De anfører at Genefec bør anvendes hos personer hvor koloskopi anses som uegnet. Men hvis en pasient kan tåle operasjon for kolorectal cancer, kan de vel også tåle en koloskopi, og hvis de ikke kan tåle en operasjon, skal de vel ikke undersøkes for cancer?

  Jeg mener at det er meget viktig som Horn & Parker skriver: «I de tilfeller der de kliniske funn ikke samsvarer med laboratoriefunnet, anbefaler vi videre utredning». Med andre ord: ved positiv avføringsprøve – koloskopi, ved negativ avføringsprøve – koloskopi.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media