Minileder

Forsidebildet

Halvard Wannag Sele

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Michael Bretthauer
Anna Stavdal
Anette Fosse
Tor K. Larsen

Medisin og vitenskap

Knut Liseth
Jenny Foss Abrahamsen
Roald Ekanger
Ingerid Nesthus
Malvin Steinar Sjo
Unn Ljøstad
Terje Fosby
Per Monstad
Åse Mygland
Bård Mannsåker
Torkel Vikan
Jonas Holme
Ragnhild Marie Undseth
Nils-Einar Kløw
Pavel Hoffmann
Alf-Åge R. Pettersen
Carl Müller
Bjørn Bendz*
Sigrun Halvorsen
Jan Eritsland
Magne Brekke
Arild Mangschau
Vigdis Solhaug
Pål-Didrik Hoff Roland
Christine Henriksen
Morten Grønn
Christian A. Drevon
Per Ole Iversen
Lene Frost Andersen
Nina Øverby
Inger Therese L. Lillegaard
David R. Jacobs jr.
Haakon E. Meyer
Kari Solvoll

Profesjon og samfunn

Michael Bretthauer*
Geir Hoff
Hege Severinsen
Jeanette Erga
Jostein Sauar
Gert Huppertz-Hauss
Bernt Lindtjørn
Berit Rostad
Berit Schei
Flora da Costa
Mathias Onsrud
Iver Mysterud
Kerstin Ulla Trygg
Kirsti Bjerkan
Øivind Larsen
Helle Margrete Meltzer

Kommentar og debatt

Per Omvik
Per Lund-Johansen
Kim Alexander Tønseth
Kjetil Stubberud
Tyge Tind Tindholdt
Else Høibraaten
Burkhard Vangerow
Jon Henrik Laake
Jon Bragi Bergmann
Fridtjov Riddervold
Arvid Bjørneklett
Pål Aukrust
Stig S. Frøland
Lars Slørdal
Tarjei Rygnestad
Caroline Guldahl

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Einar Espolin Johnson
Grethe Veiåker Nilsen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

På tampen