Vil ha med spesialforeningene i DRG-dialog

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sintef Helse ønsker bedre kommunikasjon med spesialforeningene og de kliniske fagmiljøene om kodepraksis og diagnosekvalitet.

  – Spesialforeningene er sentrale premissleverandører i arbeidet med å forbedre medisinsk koding og videreutvikle diagnosebaserte klassifikasjons- og prissystemer i spesialisthelsetjenesten, sier spesialrådgiver Ola Kindseth i Sintef Helse, som driver Norsk Pasientregister (NPR) for Helsedepartementet.

  NPR bearbeider og kvalitetssikrer innrapporterte medisinske data fra helseforetakene. I tillegg pågår det et samarbeid med Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet (KITH) og Riksrevisjonen for å gjennomgå 1 500 journaler ved 15 sykehus. Målet er å kartlegge hvorledes diagnose- og prosedyrebeskrivelser blir brukt, og frembringe et datagrunnlag både til justeringer av systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG) og til forskningsformål.

  – Kodeverket ICD-10 er omfattende og blir brukt på ulike måter i helseforetakene. Innen fagområder som for eksempel nyfødtmedisin og lungemedisin har vi observert til dels store fylkesvise variasjoner i kodepraksis, noe som har både økonomiske og faglige konsekvenser. Det ene er at kodesettingen er knyttet til hvilken DRG-gruppe pasientbehandlingen kommer i og dermed til kostnads- og refusjonsforhold. Det andre er at det blir vanskelig å bruke diagnosedata til forskning og helsestatistikk, sier Kindseth.

  Han håper at de nye dataene som nå fremkommer kan danne grunnlag for en diskusjon i spesialforeningene om hvorledes forskjeller og avvik skal forstås, samt tjene som et incentiv til faglig konsensus om mer enhetlig kodepraksis. Under DRG-seminaret som Sintef Helse og Legeforeningen nylig arrangerte i Oslo, var det enighet om at det er behov for bedre informasjonsutveksling mellom de kliniske fagmiljøene og det nasjonale fagmiljøet for DRG og innsatsstyrt finansiering (ISF). Seminardeltakere fra begge sider understreket målet om å etablere en varig dialog som kan bidra til hensiktsmessig og korrekt kodepraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media