Vaksinering gir ikke diabetes

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En stor dansk kohortundersøkelse viste ingen sammenheng mellom vaksinering av barn og utvikling av type 1-diabetes.

  Ut fra enkelte små studier er det antydet en mulig sammenheng mellom vaksiner og diabetes.

  Blant alle barn født i Danmark i perioden 1990 – 2000 (n = 739 694) utviklet 681 type 1-diabetes innen utgangen av 2001, hvorav 26 hadde søsken med samme sykdom (1). Det var ingen assosiasjon mellom type 1-diabetes og Haemophilus influenza type b-vaksine (ratio av rater blant vaksinerte og uvaksinerte barn 0,9, 95 % KI 0,7 – 1,1), DTP-vaksine (rateratio 1,02, 95 % KI 0,8 – 1,4), DTP- og poliovaksine (0,96, 95 % KI 0,7 – 1,3), helcellepertussisvaksine (1,06, 95 % KI 0,8 – 1,4), MMR-vaksine (1,14, 95 % KI 0,9 – 1,5) eller peroral poliovaksine (1,08, 95 % KI 0,7 – 1,6). Utvikling av type 1-diabetes var heller ikke assosiert med vaksinering hos barn med diabetiske søsken, og det ble ikke funnet opphopning av diabetesdebut 2 – 4 år etter vaksinering.

  – Resultatene fra denne svært grundige populasjonsbaserte studien samsvarer med flere andre studier. Det kan nå slås fast at det ikke er noen sammenheng mellom vaksinering av barn i førskolealderen og utvikling av type 1-diabetes, sier Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Spekulasjoner om sammenheng mellom vaksinering og autisme, tarmsykdom og diabetes har ført til unødig bekymring blant småbarnsforeldre og til synkende oppslutning om vaksinasjonsprogrammene, også i Norge. God og saklig informasjon om disse følsomme temaene er viktig for å sikre god vaksinedekning. Dette er avgjørende for at vaksinene skal ha ønsket effekt, sier Nøkleby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media