Moderat alkoholinntak forebygger diabetes

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moderat alkoholforbruk er forbundet med redusert insidens av diabetes mellitus.

  I en systematisk litteraturgjennomgang ble sammenhengen mellom alkoholbruk og diabetes mellitus undersøkt. 32 studier ble identifisert (1).

  Sammenliknet med totalavhold var moderat forbruk (1 – 3 drinker per dag) forbundet med 33 – 56 % lavere insidens av diabetes og 34 – 55 % lavere insidens av diabetesrelatert koronar hjertesykdom. Høyt forbruk var imidlertid ikke gunstig. Sammenliknet med dem som drakk moderat hadde de som drakk mye (> 3 drinker per dag) opptil 43 % økt insidens av diabetes.

  Forfatterne understreker at de fleste av studiene er observasjonelle. De kan derfor ikke råde avholdende diabetespasienter eller personer med risiko for diabetes til å begynne å drikke alkohol.

  – Studien viser at regelmessig moderat alkoholinntak forebygger diabetes og har forebyggende effekt på makrovaskulære komplikasjoner. Det er ikke nytt, sier Jak Jervell. – Personer over 40 – 50 år med et moderat, jevnlig alkoholkonsum har redusert dødelighet sammenliknet med personer som ikke drikker alkohol eller drikker svært lite, men dette ser ikke ut til å gjelde for yngre personer. På den annen side har personer med et høyt jevnlig alkoholkonsum trolig økt total dødelighet sammenliknet med dem som ikke drikker alkohol eller drikker svært lite.

  Studien gir ikke svar på spørsmålet om hvilken effekt alkohol har på blodsukkerregulering og ikke-kardiale komplikasjoner hos diabetikere. Det er viktig å være klar over at det ikke er noen helsegevinst ved stort inntak. For unge mennesker er det heller ikke dokumentert noen helsegevinster av alkohol. Tvert imot, ungdom er oftere utsatt for de uheldige og uønskede effektene av alkoholbruk som trafikkulykker, vold, sosiale problemer, avhengighet og fosterskader. Budskapet om alkoholens helseeffekter er komplisert, og vanskelig å gi på en forsvarlig måte, sier Jervell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media