Liten lekker bok om søvn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gerlach, Jes

  Søvn

  154 s, tab, ill. København: Psykiatrifondens Forlag, 2003. Pris DKK 150

  ISBN 87-90420-36-5

  Forfatteren ønsker å bidra til økt viten om søvnens betydning for energi og livskvalitet og for å unngå kroppslig og psykisk sykdom. Målgruppen er både den alminnelige leser og profesjonelle helsearbeidere. Utgivelsen er støttet av legemiddelfirmaet Organon. Første halvdel gir en oversikt over søvnstadier, søvnmekanismer, drømmer, signalstoffer involvert i søvn, hormoner og immunforsvarets relasjoner til søvn, søvn ved psykiske sykdommer og søvn hos eldre, demente og barn. Det er kapitler om søvn, kjønn og sex, om mosjon og kosttilskudd, og om alkohol, stoff og misbruk. Siste del av boken er viet søvnproblemer og søvnsykdommer.

  Layouten er god. Det er rikelig med tabeller og for det meste gode illustrasjoner. Papiret er tykt og glatt, og boken fremstår som meget tiltalende og leservennlig. Forfatteren er psykiater med nevrofarmakologi som spesialfelt. Fremstillingen bærer preg av dette, med stor vekt på signalstoffer, hormoner og psykofarmaka. Dette er et pluss mange steder, slik som i kapitlene om søvn og psykiske sykdommer, om alkohol og stoff, og om sovemedisiner. Andre steder er det definitivt et minus, som når forfatteren forklarer søvnregulering som et samarbeid mellom det indre ur og utskillingen av og balansen mellom de ulike signalstoffer eller presenterer nevropeptidet hypocretin (orexin) som det viktigste signalstoffet for søvn.

  Boken er altså noe ujevn, og bærer preg av den store bredden i målgruppen. Det beste kapitlet er det om sovemedisin, som er meget nyttig for leger. Jeg nøler likevel med å anbefale den for leger, fordi den første delen om basal søvn er for mye preget av forenklinger og dels uriktig og av kategorisk fremstilling av stoff som det langt fra er vitenskapelig enighet om.

  Litteraturhenvisninger finnes nesten ikke. Siste del av boken er definitivt den beste og vil være nyttig lesing både for annet helsepersonell og for pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media