Med makten i sitt ord

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjørndal, Arild

  Nylenna, Magne

  Med makten i sitt ord: festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen.

  231 s, ill. Oslo: Unipub, 2003. Pris NOK 329

  ISBN 82-7477-159-1

  Dette er et festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen i desember 2003. 22 kolleger og venner er bidragsytere, men jubilanten selv får siste ord i kapitlet Forenklet selvangivelse.

  Temaene spenner vidt og reflekterer de mange fagfelter og saker Per Fugelli har engasjert seg i. Noen smakebiter: Christian Borchgrevinks kapittel handler om etableringen av tre akademiske fag ved Universitetet i Oslo: allmennmedisin, etikk og geriatri, Kirsti Malterud beskriver hva som er god forskningsveiledning og Arvid Bryne omtaler rikssynseren – «provokatør, veiviser eller klovn i det offentlige rom?». Fugelli hylles for sin ordkunst, sin humor og sitt engasjement, men flere av forfatterne er også kritiske. På hvilken måte påvirkes og oppfattes faget sosialmedisin når dets fremste målbærer ikke har data bak synspunktene? Bør det være en sosialmedisinsk fanesak at man skal ha rett til å røyke hvor som helst?

  I et av kapitlene spør Anne Kveim Lie hvordan man skal få studenter til å lytte og lære. Hun sammenlikner hvordan gynekologen Ernst Schjøtt-Rivers (1901–82) trollbandt studentene med sine forestillinger med hvordan Fugelli oppnår det samme ved å stå rolig bak talerstolen og lese sitt manuskript: «Det gjorde uutslettelig inntrykk på mine medstudenter; fraværet av hjelpemidler gjorde mer ut av seg enn de mest avanserte opplegg … Det forunderlige er at det fungerte; ingen begynte å lese avisen i hans forelesninger, selv ikke i smug.»

  Boken har en 30 siders bibliografi. Kan hende burde den vært kortere. Iona Heath peker i det eneste engelskspråklige kapitlet på at Fugelli har publisert lite på engelsk, mens Magne Nylenna skriver om den økende informasjonsmengden og problemene en slik overflod av informasjon fører med seg. Men det er ingen grunn til å la være å skrive. «Tvert imot må du skrive stadig mer – og i hvert fall stadig bedre – om du skal nå frem med ditt budskap.» Nylenna henvender seg her til alle leserne, men jubilanten tar det nok også med seg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media