Hudlegene forbereder seg på endringer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk Dermatologisk Selskap avviklet kanskje sitt siste årsmøte denne våren med legemiddelutstillinger utenfor møtelokalet.

  Styret i Norsk Dermatologisk Selskap hadde på forhånd signalisert betydelig skepsis til foreslåtte endringer i Legeforeningens organisasjon, da landets hudleger i april møttes til årsmøte i Trondheim.

  I år var det satt av ekstra god tid til generalforsamlingen, der særlig to saker stod i fokus: kontakten med legemiddelindustrien og omorganisering av Legeforeningen. Styret fryktet at en omorganisering ville føre til økt arbeidsmengde for styret, rekrutteringsvansker til tillitsverv og overstyring fra moderforeningen sentralt. Styret fikk lite støtte for dette fra de medlemmer som tok ordet i debatten, men fikk tillit til å arbeide videre med saken «på en konstruktiv måte», som det kommer til å stå i det formelle referatet.

  Legemiddelindustriforeningen (LMI) har vedtatt at deres medlemsfirmaer ikke lenger skal delta på møter i Legeforeningens ulike organisasjonsledd, med utstilling og representasjon utenfor møtelokalet slik det har vært vanlig bl.a. i Norsk Dermatologisk Selskap. Årets årsmøte kan dermed bli det siste der leger og industri møtes for å diskutere farmakoterapeutiske og diagnostiske nyheter. Flere av spesialforeningens medlemmer gav uttrykk for at leger må vise integritet og uavhengighet i forhold til sponsorer, og at Norsk Dermatologisk Selskap må søke en fornuftig løsning i saken i samarbeid med moderforeningen og øvrige spesialforeninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media