Antibiotikabruk ved sepsis

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Unødig bruk av aminoglykosider hos immunkompetente pasienter.

  Kombinasjonsterapi med beta-laktamantibiotika og aminoglykosider er anbefalt ved mistenkt bakteriell sepsis både hos nøytropene og ikke-nøytropene pasienter. Aminoglykosidantibiotika er beheftet med alvorlige bivirkninger, først og fremst nefrotoksisitet. Forskere fra Israel har nå utført en metaanalyse av randomiserte studier der man har sammenliknet bruk av beta-laktamantibiotika alene versus beta-laktamantibiotika i kombinasjon med aminoglykosider ved sepsis hos ikke-nøytropene pasienter (1).

  64 studier med nærmere 7 600 pasienter ble inkludert i analysen. Det var ingen forskjell i totaldødelighet under og opptil 30 dager etter behandling mellom de to gruppene. Monoterapi hadde like god behandlingseffekt som kombinasjonen. Bivirkningene (særlig nyreskader) var vesentlig redusert ved monoterapi (RR 0,36 sammenliknet med kombinasjonsterapi).

  – Denne studien viser at monoterapi med beta-laktamantibiotika har like god effekt som kombinasjonen med aminoglykosider, men med betydelig færre alvorlige bivirkninger. beta-laktamantibiotika i monoterapi er førstevalg ved sepsis hos ikke-nøytropene pasienter. Empirisk aminoglykosidbehandling bør være kontraindisert hos enhver sepsispasient med tegn på ustabil sirkulasjon. Kombinasjonsbehandling har trolig fortsatt en plass ved empirisk behandling av febril, nøytropen pasient, sier overlege Arvid Bjørneklett ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Rikshospitalet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media