()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det ble meldt om varierende aktivitet i fylkesavdelingene og spesialforeningene da representanter for disse gav rapport om tilstanden under årets lederseminar.

  Jannicke Mellin-Olsen
  Jannicke Mellin-Olsen
  Lars Eikvar
  Lars Eikvar

  På lederseminaret på Soria Moria i april var det særlig ett område som vakte bekymring: vanskene med å rekruttere tillitsvalgte til oppgaver.

  – Vi har sendt bekymringmelding til Legeforeningen sentralt om vår situasjon, sa Jan Erik Paulsen, leder i Akershus legeforening.

  Bildet er imidlertid nyansert. Noen fylkesavdelinger har lagt opp til utstrakt kommunikasjon via e-post som fungerer svært bra.

  Flere av representantene understreket hvilken hjelp de har gjennom å ha sekretærbistand. – Det er et godt knutepunkt mot medlemmene. Fylkesavdelingens sekretær ordner alt i forbindelse med kurs og møter, sa Knut Slinnning i Rogaland legeforening.

  Jannicke Mellin-Olsen, som representerer spesialforeningenes fellesutvalg, presiserte at utvalget er spesielt opptatt av hvordan fagligheten kan bli ivaretatt i Legeforeningen. De ti representantene i landsstyret har jevnlig kontakt. Hver av de ti har igjen ansvaret for kontakt til fem til seks spesialforeninger. – Vi har kartlagt hva spesialforeningene er opptatt av, og vil bruke denne informasjonen i vårt arbeid inn til moderforeningen, sa Mellin-Olsen.

  Trenger lokal vitalisering

  Trenger lokal vitalisering

  – Yngre legers forening (Ylf) er opptatt av debatten om organiseringen av helsevesenet, arbeidslivslovutvalgets innstilling og pensjonskommisjonen. Vi ønsker å ha en forening som ivaretar morgendagens medlemmers interesser, sa Yngve Mikkelsen, viserpresident og Ylf-leder. Han trakk frem at yrkesforeningen har hovedfokus på kvalitet, både i turnus og under spesialisering.

  Lars Eikvar, leder i Overlegeforeningen (Of), sa at yrkesforeningen har behov for å vitalisere egen organisasjon, spesielt lokalt. Som et eksempel på nysatsing, har Of gjennom sitt lederutvalg etablert en veilednings- og samtaletjeneste hvor erfarne kolleger står til rådighet i spørsmål som gjelder ledelse. Overlegeforeningen har nylig gjennomført to spørreundersøkelser blant de tillitsvalgte. Der avdekket man flere områder som må fokuseres særskilt, i forbindelse med avtalerevisjonene i NAVO-avtalen.

  – Jeg er bekymret for pasientbehandlingen og frykter at noen fagmiljøer er i ferd med å smuldre opp. Dette på grunn av at endringer i for stor grad dikteres ut fra økonomiske hensyn ved sykehusene, sa Lars Eikvar. Of er også opptatt av utfordringene rundt pensjon, og har opprettet rådgivende utvalg for pensjonsspørsmål.

  Lederseminaret samlet nærmere 50 personer fra sentralstyret, lederne av fylkesavdelingene, yrkesforeningene og representanter for Legeforeningens spesialforeninger. Temaene som ble tatt opp, kommer også til å bli drøftet på landsstyremøtet i Loen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media