Statusrapport psykiske lidelser

Artikkel

– Vi er stolte og glade over å kunne presentere vår fjerde statusrapport, sa Hans Kristian Bakke til et fulltallig pressekorps, da Legeforeningen 19. april presenterte rapporten Psykiske lidelser –  faglighet og verdighet.

I statusrapporten, som fikk bred pressedekning da den ble lansert, peker Legeforeningen på viktige problemområder som begrenser mulighetene for å ivareta fagligheten i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Foreningen mener at innsatsen må rettes mot mer systematisk bruk av retningslinjer, prosedyrer og kunnskapsbaserte handlingsprogram.

– Ved å oppgradere tjenestetilbudet faglig, kan vi bidra til å utvikle en helsetjeneste som fremmer respekt og verdighet for mennesker med psykiske lidelser, sa Bakke.

Rapporten koster 150 kroner og kan bestilles ved henvendelse til posten@legeforeningen.noeller direkte på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=40301

Anbefalte artikler