Videreutdanning i rehabilitering krever fordypning

Fra sentralstyret Møte 20.4.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kompetanse og interesse for rehabilitering må styrkes. Utdanning som kun strekker seg over ett år, er neppe tilstrekkelig.

  Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende utkast til plan for videreutdanning i rehabilitering for personer med eksamen fra videregående skole.

  Planen omfatter teoretisk og praktisk opplæring av ett års varighet, bygd opp med en felles ni ukers del for alle fag, 21 ukers fagspesifikk modul – inkludert praksisperiode – og åtte ukers fordypningsmodul.

  Legeforeningens inntrykk er at selv om alle temaene er relevante, så blir det så liten tid til hvert tema at det knapt blir en smakebit. Det fremgår for eksempel at utdanningen skal gi en bakgrunn for arbeidet og koordinering med utarbeiding av individuelle planer. Utdanningen er imidlertid, etter Legeforeningens syn, så kort at den gir lite rom for nødvendig fordypning. Foreningen vurderer derfor at det vil være vanskelig for studentene, etter fullført utdanning, å skulle ivareta selvstendig ansvar for eksempel for brukere med psykiske lidelser.

  Legeforeningen anser for øvrig at arbeidsformen det legges opp til i utdanningen, er en god måte å knytte sammen teori og praksis. Det bør også vurderes om planen bør omfatte et punkt om funksjonshemming, habilitering og rehabilitering i et globalt perspektiv.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=36933&subid=0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media