Infrarød temporal temperaturmåling

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3025 – 6

  I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2003, side 3025 skal det stå i sammendrag og resultatdel: Temporalmålingen fanget opp feber hos 37 av disse pasientene...

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media