Infrarød temporal temperaturmåling

Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3025 – 6

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2003, side 3025 skal det stå i sammendrag og resultatdel: Temporalmålingen fanget opp feber hos 37 av disse pasientene…

Anbefalte artikler