Naturalistisk naivisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sogn og Fjordane legeforening har valgt Nikolai Astrup som ledemotiv til landsstyremøtet 2004. Hvorfor det? Den som har sett maimånen over Jølstravatnet, vil forstå.

  Nikolai Astrup var prestesønn med stamtavle. Han ble født i Bremanger 30.8. 1880. To år senere tok faren imot prestekall i Jølster, og familien flyttet til Ålhus.

  Astrup vokste opp i spenningsfeltet mellom en pietistisk far og rotfestede, til dels hedenske bygdetradisjoner og også i spennet mellom embetsstand og allmue. Han hadde alvorlig astma, som tvang ham ut. Det ble lange vandringer på egen hånd, der han må ha fått uutslettelige inntrykk fra bygdekultur og natur. Etter hvert kom vissheten om at han ville bli maler. Faren, som ønsket at han skulle bli prest, gav til slutt etter.

  I 1899 kom han til Tegneskolen i Kristiania. Han var lutfattig og mislikte seg intenst. Så ble det Harriet Backers malerskole, med aktmaling og studier. Backer anså ham som et naturtalent. I 1901 fikk han et stipend som muliggjorde studiereise til kontinentet, inkludert Christian Krohgs malerskole i Paris. I 1902 reiste han hjem. Han ville male naturen. Sin natur. På sitt vis.

  Astrup blir kanskje best forstått ved begreper som personlighet, individualitet, sannhet, barnlig opprinnelighet, hedendom, naturmystikk, livsdyrking og hjemsted. Han regnes som en sentral fornyer av fargetresnittet. Motivene fra Jølster finnes ofte i flere teknikker. Mange, bl.a. versjoner av Revebjeller, ble produsert med års mellomrom.

  Å kategorisere ham er vanskelig. Trolig sa han det best selv: «Jeg er en naturalistisk naivist.»

  304 kolleger ønsker landsstyret velkommen. Kanskje er det litt naiv naturalisme i oss alle?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media