Flere tyske og danske leger i Norge

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet nye utenlandske leger som kom til Norge, var høyest i 1998. Det totale antallet har imidlertid fortsatt å øke de siste fem årene.

  Per 9.3. 2004 var andelen utenlandske leger økt til 15,9 %. De siste 12 månedene har det særlig vært en økning av leger fra Danmark, fra 331 til 362, og fra Tyskland, fra 604 til 650.

  Det er nå omtrent 2 800 utenlandske statsborgere blant leger under 67 år i Norge. Tabellen viser antall leger i 2001– 04 og fordelingen av disse på statsborgerskap. Kun land med minst 30 leger i Norge er gjengitt.

  Per 9.3. 2004 var det 1 215 leger fra andre nordiske land, mens det per 10.2. 2001 var 1 200. Andelen av det totale antallet utenlandske leger i Norge har i samme periode sunket, fra 49,7 % til 43,5 %.

  Tyskland representerer fortsatt mesteparten av tilveksten fra EU-landene utenom Norden. Det er en liten reduksjon i antallet leger fra Sverige og Finland.

  Andelen utenlandske leger med norsk spesialistgodkjenning har økt til 39,2 %, og er høyest blant leger fra Island og Belgia. Det har det siste året vært en reduksjon i andelen utenlandske leger som er registrert med doktorgrad, fra 6,8 % til 6,4 %. Leger fra Sveits, Egypt, USA, Tyskland, Frankrike og Polen topper statistikken.

  Andelen utenlandske leger som er medlemmer av Legeforeningen, har det siste året gått ned fra 79,5 % til 78,9 %. Den er lavest blant leger fra nordiske land og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området. Vi må anta at dette har sammenheng med at de fleste leger fra andre nordiske land trolig er medlemmer av legeforeningen i sine opprinnelige hjemland.

  Gjennomsnittsalderen blant de utenlandske legene har de siste to årene økt fra 42,1 til 43 år. Den er nå høyest blant leger fra Portugal, Sverige, Danmark, Storbritannia og Bosnia-Hercegovina. Økningen i gjennomsnittsalder er et uttrykk for at det er relativt liten retur av utenlandske leger, samtidig som tilveksten av nye og yngre utenlandske leger er mer moderat enn tidligere.

  Kvinneandelen blant de utenlandske legene har det siste året økt fra 34,5 % til 36,2 %. Den er lavest blant leger fra Sverige og Danmark og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området, med en økning fra 45,2 % til 47,9 % det siste året.

  Tabell

  Antall leger < 67 år i Norge etter statsborgerskap, 2001–04

  Statsborgerskap

  2001

  2002

  2003

  2004

  Norge eller ukjent

  13 490

  13 967

  14 290

  14 741

  Sverige

  672

  672

  663

  654

  Danmark

  321

  323

  331

  362

  Island

  127

  112

  115

  116

  Finland

  80

  79

  86

  83

  Totalt Norden utenom Norge

  1 200

  1 186

  1 195

  1 215

  Tyskland

  494

  579

  604

  650

  Nederland

  74

  72

  71

  81

  Storbritannia

  45

  45

  49

  54

  Frankrike

  28

  31

  29

  31

  Totalt EU utenom Norden

  725

  811

  840

  907

  Irak

  37

  62

  64

  73

  Bosnia-Hercegovina

  67

  73

  67

  65

  Polen

  49

  54

  53

  59

  Serbia og Montenegro

  43

  48

  38

  55

  Russland

  32

  38

  38

  51

  USA

  26

  26

  29

  33

  Iran

  24

  26

  27

  33

  Totalt utenom EU og Norden

  489

  571

  588

  674

  Totalt utenlandske

  2 414

  2 568

  2 623

  2 796

  Totalt

  15 904

  16 535

  16 913

  17 537

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media