CRP-nivå risikofaktor for maculadegenerasjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  C-reaktivt protein (CRP) er en inflammasjonsmarkør forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom. En ny studie viser at CRP også er forbundet med aldersrelatert maculadegenerasjon.

  Om lag 900 personer ble inkludert i en amerikansk pasient-kontroll-studie. Ca. 200 av dem hadde ingen tegn på makulopati, mens de øvrige hadde aldersrelatert maculadegenerasjon i ulike stadier.

  CRP-nivåene var signifikant høyere hos dem med avansert aldersrelatert maculadegenerasjon enn hos dem uten makulopati (medianverdier 3,4 mg/l versus 2,7 mg/l). Funnet holdt seg også etter justering for alder, kjønn og andre variabler. Oddsratio for dem med høyeste versus dem med laveste kvartilverdier av CRP var 1,7 (95 % KI 1,1 – 2,6).

  – Røyking er en velkjent risikofaktor for utvikling av aldersrelatert maculadegenerasjon. Noen studier har også vist sammenheng med dyslipidemi, hypertensjon og overvekt. Aldersrelatert maculadegenerasjon og hjerte- og karsykdom har med andre ord en del risikofaktorer til felles. CRP-nivået øker med antall risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Resultatet fra denne studien er derfor for så vidt ikke overraskende. Det som er nytt, er at CRP målt med sensitive metoder fremstår som en selvstendig risikofaktor for utvikling av aldersrelatert maculadegenerasjon, sier overlege Kristian Fossen ved Øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Ettersom det dreier seg om «subpatologiske» konsentrasjoner av CRP, blir nok den praktiske konsekvensen av funnet liten. Men det kan kanskje lede et lite skritt videre i forståelsen av aldersrelatert maculadegenerasjon, som er den vanligste årsak til irreversibelt synstap hos eldre. Funnet tyder på at lavgradig kronisk inflammasjon spiller en rolle i utviklingen av sykdommen. Det er også vist at potente steroider injisert i eller utenfor øyet har sikker effekt mot den mest alvorlige formen, eksudativ aldersrelatert maculadegenerasjon, sier Fossen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media