()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endret attestasjonsskjema i medisinsk genetikk

  Endret attestasjonsskjema i medisinsk genetikk

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at attestasjonsskjema, som er et krav til spesialiteten medisinsk genetikk og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning, endres.

  De nye kravene gjøres gjeldende fra 1.1. 2007. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

  Informasjoner om at attestasjonsskjemaet i medisinsk genetikk er endret, er sendt alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24, eller e-post: elisabeth.smith@legeforeningen.no

  Innføring av sjekkliste i medisinsk biokjemi

  Innføring av sjekkliste i medisinsk biokjemi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten medisinsk biokjemi. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning vedlegges utfylt og attestert sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

  Sjekklisten må vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi etter 1.1. 2008. Det anbefales imidlertid at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi før etter 1.1. 2008.

  Informasjoner om at det innføres sjekkliste i spesialiteten medisinsk biokjemi er sendt alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24, eller e-post: elisabeth.smith@legeforeningen.no

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Gastroenterologisk seksjon ved Ringerike sykehus HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II, tellende for 1,5 år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i fordøyelsessykdommer.

  Vedtaket gjelder fra 8.3. 2004.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media