Økt CRP-nivå ved kolorektalkreft?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nivået av C-reaktivt protein (CRP) er forhøyet hos personer som senere utvikler kreft i tykktarmen, men nytten av funnet er usikkert.

  I en prospektiv pasient-kontroll-studie ble nær 23 000 personer i Maryland inkludert i 1989 og fulgt opp til 2000 (1). 172 av dem fikk påvist kolorektalkreft ved kobling til kreftregistre.

  CRP-nivåene var signifikant høyere blant dem som utviklet kolorektalkreft sammenliknet med kontrollpersonene (median CRP 2,4 mg/l versus 1,9 mg/l). Høyest konsentrasjon ble påvist hos dem som utviklet tykktarmskreft (median CRP 2,7 mg/l versus 2,0 mg/l), mens ved rektalkreft var CRP-nivåene ikke forskjellig fra nivået hos kontrollpersonene. Forfatterne mener at funnene støtter hypotesen om at inflammasjon er en risikofaktor for utvikling av kreft i tykktarm.

  – Selv om artikkelen viser en sammenheng mellom forhøyet CRP-nivå og insidens av colonkreft, synes den kliniske nytten av funnet å være usikkert. Nivået øker ved bl.a. inflammasjon og cellenekrose, noe som også forekommer under utvikling av kreft i colon og rectum. Likevel er det oftest andre tilstander som ligger til grunn for CRP-stigning, særlig bakterielle infeksjoner. I artikkelen er det ingen oversikt over absolutte verdier for CRP i noen av gruppene. Dette er et klart savn, det er viktig for å kunne vurdere resultatene. Det presenteres kvartilanalyser over middelverdier, men disse ligger innenfor normal variasjon av CRP-nivå i den norske befolkning (< 5 mg/l). Dette svekker den kliniske betydningen av studien, sier overlege Arne Wibe ved Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital.

  – Sensitivitet og spesifisitet er heller ikke diskutert i artikkelen, og man kan derfor ikke si noe om verdien av CRP med henblikk på risiko for utvikling av kolorektalcancer. Et forhøyet CRP-nivå kan ses på som en konsekvens av kreft, men ikke som en risikofaktor per se som kan forutsi fremtidig utvikling av kolorektalcancer, sier Wibe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media