Økt CRP-nivå ved kolorektalkreft?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nivået av C-reaktivt protein (CRP) er forhøyet hos personer som senere utvikler kreft i tykktarmen, men nytten av funnet er usikkert.

I en prospektiv pasient-kontroll-studie ble nær 23 000 personer i Maryland inkludert i 1989 og fulgt opp til 2000 (1). 172 av dem fikk påvist kolorektalkreft ved kobling til kreftregistre.

CRP-nivåene var signifikant høyere blant dem som utviklet kolorektalkreft sammenliknet med kontrollpersonene (median CRP 2,4 mg/l versus 1,9 mg/l). Høyest konsentrasjon ble påvist hos dem som utviklet tykktarmskreft (median CRP 2,7 mg/l versus 2,0 mg/l), mens ved rektalkreft var CRP-nivåene ikke forskjellig fra nivået hos kontrollpersonene. Forfatterne mener at funnene støtter hypotesen om at inflammasjon er en risikofaktor for utvikling av kreft i tykktarm.

– Selv om artikkelen viser en sammenheng mellom forhøyet CRP-nivå og insidens av colonkreft, synes den kliniske nytten av funnet å være usikkert. Nivået øker ved bl.a. inflammasjon og cellenekrose, noe som også forekommer under utvikling av kreft i colon og rectum. Likevel er det oftest andre tilstander som ligger til grunn for CRP-stigning, særlig bakterielle infeksjoner. I artikkelen er det ingen oversikt over absolutte verdier for CRP i noen av gruppene. Dette er et klart savn, det er viktig for å kunne vurdere resultatene. Det presenteres kvartilanalyser over middelverdier, men disse ligger innenfor normal variasjon av CRP-nivå i den norske befolkning (< 5 mg/l). Dette svekker den kliniske betydningen av studien, sier overlege Arne Wibe ved Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Sensitivitet og spesifisitet er heller ikke diskutert i artikkelen, og man kan derfor ikke si noe om verdien av CRP med henblikk på risiko for utvikling av kolorektalcancer. Et forhøyet CRP-nivå kan ses på som en konsekvens av kreft, men ikke som en risikofaktor per se som kan forutsi fremtidig utvikling av kolorektalcancer, sier Wibe.

Anbefalte artikler