Uten konsekvenser for norske leger

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  EUs arbeidstidsdirektiv, som fra høsten av også vil gjelde yngre leger i Norge, får ikke på langt nær så dramatiske konsekvenser her hjemme som i Europa.

  Det sier leder i Yngre legers forening, Yngve Mikkelsen. Både britiske, nederlandske og tyske myndigheter frykter legemangel og ekstrakostnader når ukentlig arbeidstid blir lovregulert til maksimum 58 timer, også for leger under spesialisering.

  – Leger i mange av de europeiske landene arbeider 80-timersuker, mens en gjennomsnittlig arbeidsuke for norske leger under spesialisering er 42 timer, sier Mikkelsen. Han er positiv til innføringen av EUs arbeidstidsdirektiv, som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å implementere. Den europeiske organisasjonen for yngre sykehusleger har de siste årene jobbet aktivt for å få inkludert underordnede leger i EUs arbeidstidsdirektiv. – Gjennom arbeidsmiljøloven ligger imidlertid Norge allerede godt innenfor EUs krav, sier Mikkelsen.

  Det største problemet for sykehusene i Europa er en EU-dom som slår fast at hver tilstedevakttime ved sykehus eller vaktsentral skal telle fullt ut som arbeidstimer, uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Heller ikke dette vil få store konsekvenser for Norge, i og med at en slik ordning ble innført allerede for to år siden.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4892

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media