Les mer om …

Artikkel

Øker dieseleksos risikoen for akutt hjertesykdom?

En studie fra Trondheim viser signifikant samvariasjon mellom sykehusinnleggelser for akutt hjertesykdom og luftforurensning med nitrogendioksid. Dieselbiler er den viktigste kilden til nitrogendioksid. Ultrafine partikler fra slike biler kan også spille inn.

Dieseleksos – også ei hjartesak

Luftforurensning og kardiovaskulær sykdom i Trondheim

Antihistaminer under svangerskap og amming

Det er høysesong for allergier, men gravide og kvinner som ammer kvier seg ofte for å bruke antihistaminer av frykt for påvirkning av barnet. Hvilke antihistaminer er trygge å bruke?

Bruk av antihistaminer under graviditet og amming

Ernæring i ulike livsfaser

Morsmelk til barn med svært lav fødselsvekt gir raskere toleranse for enteral ernæring, færre infeksjoner, tidligere utskrivning fra sykehus og bedre psykomotorisk utvikling, men morsmelken må berikes med proteiner, vitaminer og mineraler.

Barn og unge spiser altfor lite frukt og grønnsaker. Dette viser en kostregistrering blant norske barn under 13 år. Inntak av fullkorn er assosiert med lav forekomst av flere kroniske sykdommer, og nordmenn bør oppmuntres til å øke sitt forbruk av fullkornprodukter.

Ernæring av premature barn

Hvor mye frukt og grønt spiser norske barn og ungdommer?

Inntak av fullkorn og kronisk sykdom

Kan vi forstå psykoser?

Kan en psykose skyldes patologisk kommunikasjon i familien? Kan psykose være et forståelig uttrykk for vanskelige opplevelser? Kan psykose behandles med familieterapi uten bruk av antipsykotiske legemidler?

Kan vi forstå psykoser?

Den psykotiske krisen – utvikling i en familieterapeutisk ramme

Foran landsstyremøtet

Medisinske og helsepolitiske prioriteringer er tema for debatten foran årets landsstyremøte i Loen. Andre aktuelle saker på møtet er helseforetaksreformen, forholdet til legemiddelindustrien, Legeforeningens organisatoriske oppbygning, spesialistutdanningen, turnustjenesten og regnskap.

Leger må ta et større ansvar for faget medisin og for helsevesenet, mener Halvard Wannag Sele, som er leder i vertsforeningen, Sogn og Fjordane legeforening.

Vil ha samfunnsmoralen tilbake

Legeforeningens økonomi

Vil heise den faglige fane

Morgendagens leger i ledighetskø?

Regler for fremtidige redaksjonskomiteer

Bevare, splitte opp eller slå sammen Legeforeningens lokale avdelinger?

Ulike forhold i fylkesavdelingene

Den norske lægeforenings regnskap 2003

Hvor representativt er landsstyret?

Tilfreds med fastlegeordningen

Anbefalte artikler