()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Øker dieseleksos risikoen for akutt hjertesykdom?

  Øker dieseleksos risikoen for akutt hjertesykdom?

  En studie fra Trondheim viser signifikant samvariasjon mellom sykehusinnleggelser for akutt hjertesykdom og luftforurensning med nitrogendioksid. Dieselbiler er den viktigste kilden til nitrogendioksid. Ultrafine partikler fra slike biler kan også spille inn.

  Dieseleksos – også ei hjartesak

  Luftforurensning og kardiovaskulær sykdom i Trondheim

  Antihistaminer under svangerskap og amming

  Antihistaminer under svangerskap og amming

  Det er høysesong for allergier, men gravide og kvinner som ammer kvier seg ofte for å bruke antihistaminer av frykt for påvirkning av barnet. Hvilke antihistaminer er trygge å bruke?

  Bruk av antihistaminer under graviditet og amming

  Ernæring i ulike livsfaser

  Ernæring i ulike livsfaser

  Morsmelk til barn med svært lav fødselsvekt gir raskere toleranse for enteral ernæring, færre infeksjoner, tidligere utskrivning fra sykehus og bedre psykomotorisk utvikling, men morsmelken må berikes med proteiner, vitaminer og mineraler.

  Barn og unge spiser altfor lite frukt og grønnsaker. Dette viser en kostregistrering blant norske barn under 13 år. Inntak av fullkorn er assosiert med lav forekomst av flere kroniske sykdommer, og nordmenn bør oppmuntres til å øke sitt forbruk av fullkornprodukter.

  Ernæring av premature barn

  Hvor mye frukt og grønt spiser norske barn og ungdommer?

  Inntak av fullkorn og kronisk sykdom

  Kan vi forstå psykoser?

  Kan vi forstå psykoser?

  Kan en psykose skyldes patologisk kommunikasjon i familien? Kan psykose være et forståelig uttrykk for vanskelige opplevelser? Kan psykose behandles med familieterapi uten bruk av antipsykotiske legemidler?

  Kan vi forstå psykoser?

  Den psykotiske krisen – utvikling i en familieterapeutisk ramme

  Foran landsstyremøtet

  Foran landsstyremøtet

  Medisinske og helsepolitiske prioriteringer er tema for debatten foran årets landsstyremøte i Loen. Andre aktuelle saker på møtet er helseforetaksreformen, forholdet til legemiddelindustrien, Legeforeningens organisatoriske oppbygning, spesialistutdanningen, turnustjenesten og regnskap.

  Leger må ta et større ansvar for faget medisin og for helsevesenet, mener Halvard Wannag Sele, som er leder i vertsforeningen, Sogn og Fjordane legeforening.

  Vil ha samfunnsmoralen tilbake

  Legeforeningens økonomi

  Vil heise den faglige fane

  Morgendagens leger i ledighetskø?

  Regler for fremtidige redaksjonskomiteer

  Bevare, splitte opp eller slå sammen Legeforeningens lokale avdelinger?

  Ulike forhold i fylkesavdelingene

  Den norske lægeforenings regnskap 2003

  Hvor representativt er landsstyret?

  Tilfreds med fastlegeordningen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media