Hvordan øke prestasjonsevnen?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adamsson, Viola

  Overskudd

  51 s, tab, ill. Bergen: Cerealia , 2000.

  Gratis (www.cerealia.no)

  Dette er en brosjyre som er oversatt fra den svenske Uppladningen, 6. reviderte opplag.

  Overskudd retter seg mot idrettsutøvere på ulike nivåer, dvs. både mosjonister og personer som driver konkurransetrening. Hensikten er å gi mosjonister/idrettsutøvere informasjon om hva de bør spise og drikke for å orke mer.

  Brosjyren består av åtte kapitler. Etter en kort innledning følger et avsnitt om energi. Deretter er det egne avsnitt om karbohydrat, protein, fett og vitaminer, mineraler og antioksidanter. Viktigheten av inntak av drikke før, under og etter trening diskuteres i kapitelet om væske. Brosjyren avsluttes med et kapittel om måltider der det gis praktiske eksempler og matoppskrifter.

  Den er skrevet i et enkelt og lettfattelig språk. Personer uten særlig kunnskap om temaet vil kunne få nyttig informasjon og praktiske tips om hva som er viktig i forhold til mat og drikke før, under og etter trening/konkurranse. Det er mange illustrasjoner og bilder. I forbindelse med praktiske tips og hvordan tilrettelegge måltider er det dessverre ikke tatt hensyn til norsk mattradisjon. Det er for eksempel ingen forslag til næringsriktige, velsmakende og lettvinte brødmåltider til lunsj.

  Flere tabeller angir næringsstoffinnholdet i ulike matvarer. I enkelte er det referert til den svenske livsmedeltabellen (1996), i andre til den store (norske) matvaretabellen (2001).

  Helhetsinntrykket trekkes ned på grunn av flere språklige feil. For eksempel går det svenske ordet «syre» (oksygen) igjen flere steder. Flere formuleringer er upresise, noe som også påvirker helhetsinntrykket. Det er lite bruk av referanser, og flere av dem som brukes, er relativt gamle.

  Brosjyren vil kunne være både nyttig og praktisk for personer som driver med regelmessig trening/konkurranse. Den vil kunne være et praktisk supplement for helsepersonell som må gi råd om kosthold og trening/konkurranse. Personer som veileder idrettsutøvere bør imidlertid ha et faglig nivå som er over det som presenteres her. Helsepersonell anbefales å ta utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets Mat og prestasjon – kostanbefalinger for idrettsutøvere (rapport IS-1132) fra 2003 ved veiledning av idrettsutøvere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media