()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret er valgt for perioden 1.9. 2003 – 30.8. 2005 og består av 125 delegater. Det er tre flere enn tidligere, ettersom de tre største yrkesforeningene har økt sin representasjon.

  De delegerte har gjennomsnittlig 3,7 verv i Legeforeningen – inkludert landsstyret – mens gjennomsnittet er 1,5 verv for alle med verv i Legeforeningen.

  Kvinner underrepresentert

  Kvinner underrepresentert

  Gjennomsnittsalderen blant delegatene tilsvarer gjennomsnittsalderen blant Legeforeningens medlemmer. Som tidligere år er det en sterk underrepresentasjon av medisinstudenter, kvinner og de yngste og de eldste legene. 32 % av representantene er kvinner. Totalt har Legeforeningens 37,8 % kvinnelige medlemmer. Kvinnene er altså klart underrepresentert, også om vi holder Norsk medisinstudentforening utenfor.

  Flest i alderen 50 –54 år

  Flest i alderen 50 –54 år

  Bare tre delegerte er leger under 30 år, mens seks er 60 år og eldre. I tillegg kommer to delegerte fra Eldre lægers forening. Aldersgruppen 50–54 år er mest overrepresentert, akkurat som i 2003. Det er en sterk underrepresentasjon av leger under 30 år og i alderen 35–39 år, mens det er en overrepresentasjon i aldersgruppene 40–54 år og en underrepresentasjon i aldersgruppene 55 år og eldre.

  I valgperioden 1.1. 2000 – 31.12. 2001 var det en klar overrepresentasjon også av aldersgruppen 45–49 år. Dette har ikke vært tilfelle ved senere landsstyremøter.

  Flest overleger

  Flest overleger

  I forhold til medlemskap i yrkesforening er Offentlige legers landsforening og Norsk arbeidsmedisinsk forening mest overrepresentert og Alment praktiserende lægers forening mest underrepresentert, den siste for tredje år på rad.

  De øvrige yrkesforeningene er representert omtrent slik medlemstallet tilsier. Med nesten like mange medlemmer under 67 år som Norsk overlegeforening, har Yngre legers forening 33 delegerte og er klart svakere representert enn i 2002. Norsk overlegeforening, som er den største yrkesforeningen totalt sett, har 39 delegerte og er svakt overrepresentert.

  Det er en viss overrepresentasjon fra Hedmark, Aust-Agder og Finnmark – noe reglene for sammensetningen av landsstyret bidrar til – mens det er en viss underrepresentasjon fra Buskerud og Nordland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media