Viktig å være rask med carotiskirurgi

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny studie viser at pasienter med symptomatiske halskarstenoser bør opereres innen to uker etter et hjerneslag. Ved få norske sykehus følges denne praksisen.

  Kirurgisk behandling av carotisstenoser reduserer risikoen for nye hjerneslag eller andre cerebrovaskulære hendelser hos pasienter med symptomer. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom behandlingseffekt og grad av stenose. Ved små stenoser kan kirurgiske inngrep gjøre mer skade enn gagn.

  Også andre faktorer har betydning for utfallet av behandlingen (1). Data fra 16 ulike land, med til sammen nesten 6 000 pasienter, viser en sikker sammenheng mellom tidspunkt for operasjon og nye hendelser. Dersom pasienten ble operert innen to uker etter en iskemisk episode, var «number needed to treat» (NNT) bare fem, mot 125 for dem operert senere enn 12 uker etter. Forfatterne fant også at effekten var større hos menn enn hos kvinner, og størst hos de eldste pasientene.

  Torbjørn Dahl ved Karkirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, forteller at endarterektomi av halspulsåren er et av de kirurgiske inngrepene der effekten er best dokumentert. – Denne studien gir nyttig tilleggsinformasjon. Ved de fleste sykehusene i Norge venter man minst fire uker før man opererer. Sannsynligvis bør rutinene legges om, sier Dahl.

  – Pasienter som opereres, bør ha en stenose på mer enn 50 – 70 %. Studien viser at jo mindre stenosen er, desto raskere bør pasienten opereres for å oppnå klinisk effekt. Kvinnene hadde lavere risiko for slag og høyere risiko for operasjonskomplikasjoner. Derfor blir effekten dårligere. Men hvorfor det er slik, kan vi foreløpig ikke forklare, sier Dahl.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media