Program for landsmøtet i 1938

Artikkel

Legeforeningens landsmøte gikk også den gang over tre dager og hadde sosiale innslag, viser programmet hentet fra Tidsskriftet i 1938, s. 612 – 3. I dag har det faglige måttet vike til fordel for fagforeningsspørsmål. Et av foredragene i 1938 var Vitamininnholdet i friske og konserverte grønnsaker.

Anbefalte artikler