Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Barn nektes poliovaksine i Nigeria

Målsettingen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er å utrydde poliomyelitt innen 2005. Nå har WHO og UNICEF møtt uventede problemer med massevaksinering av barn i Nigeria.

99 % av alle nye poliotilfeller i verden oppstår i Nigeria, India, Pakistan, Afghanistan og Egypt – halvparten av dem i Nigeria. Herfra har sykdommen de seneste månedene spredt seg til nabolandene Benin, Burkina Faso, Tsjad, Ghana, Kamerun, Niger og Togo.

Det er særlig myndighetene i de nordlige Kano- og Zamfara-regionene i Nigeria som hindrer gjennomføringen av vaksinasjonskampanjen. Årsaken skal være at enkelte muslimske ledere mener at det er en del av en amerikansk kampanje for å hindre muslimsk befolkningsvekst. Noen hevder at denne skepsisen mot utenlandske legemidler må ses i sammenheng med en pågående rettssak om mulige skadevirkninger hos barn etter kliniske antibiotikaforsøk i behandlingen av meningitt i Kano.

Selv om WHO har fastslått at vaksinen ikke inneholder noen fertilitetsbegrensende midler, er arbeidet med å utrydde polio blitt betydelig forsinket. Myndighetene i Kano ønsker nå å kjøpe vaksiner fra asiatiske land eller å bruke vaksine som er produsert i delstaten.

Anbefalte artikler