Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Direktørskifte i Forskningsrådet

  Direktørskifte i Forskningsrådet

  Christian Hambro har sagt opp stillingen som administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hambro sier at ni år i stillingen er nok, og mener dette er et godt tidspunkt å fratre stillingen på. Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt ny strategi, og omorganiseringen er nærmest fullført. Hambro skal starte opp som privatpraktiserende advokat.

  Hovedstyreleder Geir Stene-Larsen sier han tar oppsigelsen til etterretning, og at Hambro har gjort et betydelig arbeid i årene han har sittet som direktør.

  Arvid Hallén er konstituert som direktør fra 1. mai. Hallén, som er utdannet sosiolog, kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet. I perioden 1995 – 2003 var han direktør for Forskningsrådets område Kultur og samfunn. Han har også tidligere vært instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

  Den nye direktøren sier han gleder seg til å ta fatt på oppgaven. – Forskningsrådet er inne i spennende tider med store utfordringer både som organisasjon og som forskningspolitisk aktør. Det har vært krevende å gjennomføre en stor organisasjonsmessig omstilling samtidig som det må være fullt trykk på alle oppgaver. Å lede dette arbeidet videre er en stor utfordring som jeg gleder meg til å gå løs på, sier Hallén.

  Hedres for Alzheimer-forskning

  Hedres for Alzheimer-forskning

  Knut Engedal (f. 1936), professor ved Hukommelsesklinikken ved Ullevål universitetssykehus, er av organisasjonen Civitan Norge tildelt æresprisen for forskning på Alzheimers sykdom. Det er første gang Civitan Norge deler ut denne æresutmerkelsen. Ifølge juryen er det takket være Engedals engasjement og pionerarbeid at det nå settes mer søkelys på demensutvikling hos eldre. Professoren er også opptatt av hvordan de pårørende blir påvirket av den endrede livssituasjonen som oppstår ved demens.

  – Knut Engedal er en helt naturlig og selvskreven mottaker av den første æresprisen til Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom. Det sa Leif Gjerstad ved Rikshospitalet, på vegne av forskningsfondets styre, da prisen ble delt ut.

  Engedal har gjennom en årrekke arbeidet med å kartlegge forekomst og type av aldersdemens, og utviklet et bredt og godt tilbud til denne pasientgruppen ved Ullevål universitetssykehus. Han har også drevet omfattende undervisning om demens til leger og annet helsepersonell i hele landet.

  Civitan Norge er en del av en verdensomspennende organisasjon som jobber for å hjelpe mennesker som har behov for det, spesielt mennesker med utviklingshandikap. Blant satsingsområdene er bistand til forskning omkring årsaker til psykisk utviklingshemming, Alzheimers sykdom, epilepsi og andre hjernelidelser.

  Prisen er på 25 000 kroner samt et litografi av kunstneren Rolf Nerli.

  Kongelig heder

  Kongelig heder

  H.M. Kongen har utnevnt professor Elling Kvamme (f. 1918) fra Oslo til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for hans forskningsinnsats innen nevrokjemi og for hans humanitære virke.

  Assisterende fylkeslege i Hordaland, Svein Hindal (f. 1941), er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats innen det offentlige helsevesenet.

  Torgeir Asdahl (f. 1926) fra Arneberg i Åsnes kommune er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin lange innsats som lege.

  Lederskifte ved Aker

  Lederskifte ved Aker

  Stig Grydeland er konstituert som administrerende direktør ved Aker universitetssykehus HF etter Kari Sletnes. Hun har takket ja til et engasjement i Helse Øst RHF, og er innvilget permisjon. Grydeland har siden 2001 vært klinikksjef ved klinikk for psykiatri ved Aker universitetssykehus HF. Han er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted.

  Endringer i ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

  Endringer i ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

  Assisterende administrerende direktør Ivar Haarstad overtar som leder av kirurgisk klinikk ved Helse Nord-Trøndelag HF fra 1. juni 2004. Haarstad skal spesielt arbeide med utvikling og organisering av klinikkens avdelings- og seksjonsnivå. Tilsettingen har en tidsramme på ett år. Innen 1. juni 2005 vil det skje rekruttering og fast tilsetting av ny klinikkleder for kirurgisk klinikk.

  Marit Bjartveit Krüger slutter som leder av psykiatrisk klinikk, og går til ny jobb som overlege ved Vor Frues Hospital i Oslo.

  Servicepris til Oslo legevakt

  Servicepris til Oslo legevakt

  Oslo legevakt har ytt service til byens befolkning i 103 år. Nå er de blitt belønnet med Oslo kommunes servicepris.

  Prisen tildeles virksomheter som eies, drives eller støttes av kommunen, og skal være en påskjønnelse for særlig innsats innen serviceutvikling og brukerorientering, og målet er en mer brukervennlig kommune.

  I år stod det mellom åtte virksomheter, men juryen mente Oslo legevakt fortjente prisen mest. I begrunnelsen heter det at Legevakten «bærer Oslo-natten på ryggen» og har en lav terskel for å ta imot «det ugreie» i samfunnet. Det fremheves også at tilbudet og tilgjengeligheten er forbedret. Fornøyde pasienter har fått kortere ventetid og en tjeneste med høy medisinsk standard.

  Prisen er en litografi av Yngve Reidar Vold.

  Nytt mikroteknologisenter åpnet

  Nytt mikroteknologisenter åpnet

  20. april åpnet det nye Mikro- og nanoteknologilaboratoriet i Oslo. SINTEF og Universitetet i Oslo vil drive laboratoriet i fellesskap. Mikro- og nanoteknologi åpner nye muligheter innen medisinen. Det nye laboratoriebygget har kostet nær en kvart milliard kroner. Laboratoriet er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet via Norges forskningsråd og av SINTEF.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media