()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Brudd i forhandlinger

  Brudd i forhandlinger

  Partene kom ikke til enighet da Legeforeningen og Oslo kommune 31. mars møttes til avsluttende forhandlingsmøte om særbestemmelsene for Legeforeningens medlemmer. Uenigheten gjaldt virketidspunkt for reguleringene, lønnsplassering for de ulike legegruppene samt videreføringen av rekrutteringstillegget, og vil bli brakt inn for behandling i nemnd.

  Legeforeningen er meget skuffet over at det fra Oslo kommunes side ikke var større vilje til å finne løsninger, og uttaler at det ikke var vilje til å søke å rette opp de store skjevhetene som har utviklet seg lønnsmessig for legene i Oslo. Det har heller ikke vært gitt noe ved justeringsoppgjørene de siste årene til legene.

  Følg utvikling i saken: www.legeforeningen.no/tillitsvalgt

  IT for leger

  IT for leger

  Legeforeningens IT-utvalg har laget en temaside om informasjonsteknologi (IT) for leger. På nettsiden gis det informasjon om blant annet elektronisk pasientjournal, datasikkerhet, prosjekter og nasjonale planer og om IT-utvalget.

  Sidene er delt inn i ulike temaer med lenker til andre nettsider der man kan finne relevant informasjon. Temasiden er utviklet i samarbeid med Legeforeningens nettredaksjon.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=18100&PHPSESSID=fe9fb8cb9ed61489d3009a025361461c

  Nye medlemmer av forskningsutvalget

  Nye medlemmer av forskningsutvalget

  Sentralstyret har oppnevnt følgende som medlemmer av Legeforeningens forskningsutvalg for perioden 2004– 05: Ole M. Sejersted, leder til 1.7. 2004, Nils Erik Gilhus, leder fra 1.7. 2004, Per Hjortdahl, sekretær, Trond Flægstad, Irene Hetlevik, Jana Midelfart Hoff, Merete Kile Holtermann, Anna Midelfart og Helge L. Waldum.

  Leger gir innspill til bedre samhandling

  Leger gir innspill til bedre samhandling

  Svein Steinert, Alment praktiserende lægers forening, skal representere Legeforeningen i et arbeidsseminar om samhandling, arrangert av det såkalte Wisløf-utvalget. Overlegeforeningen vil i tillegg oppnevne en representant til et arbeidsseminar, som finner sted 24. og 25. mai.

  Seminaret skal være et ledd i forberedelsen til en offentlig utredning (NOU) om samhandling. Arrangørens målsetting med et slikt arbeidsverksted er blant annet å fremskaffe gode forslag til endringer for å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud for pasienter/brukere. Totalt vil seminaret samle 50–60 personer som vil komme med sine innspill i 11 ulike arbeidsgrupper.

  Har du husket å registrere deg med reiseprofil?

  Har du husket å registrere deg med reiseprofil?

  Berg-Hansen reisebureau AS er fra mars i år Legeforeningens nye hovedsamarbeidspartner for reiser og overnattinger. Alle reiser som søkes refundert eller skal betales av Legeforeningen, må bestilles gjennom dette reisebyrået: telefon 08050, velg sentralbord.

  Før reiser bestilles, bør du registrere deg med en reiseprofil. Dette vil gi en bedre service, samtidig som det sikrer at navn og adresse på billetten blir korrekt i henhold til dine opplysninger.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=38445&subid=0

  Hva skal jeg bli?

  Hva skal jeg bli?

  Er du nyutdannet og i tvil om valg av spesialitet? Legeforeningen har utarbeidet en publikasjon med tittelen Hva skal jeg bli? Boken inneholder en presentasjon av de ulike spesialitetene. Den er gratis og kan fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.noeller Avdeling for informasjon og helsepolitikk, telefon 23 10 91 73/23 10 91 74.

  Boken, som sist ble revidert i 1997, gir nyttig informasjon om hva slags arbeidssituasjon en kan vente seg innenfor de ulike fagområdene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media