Nyfrisert og effektivt sekretariat

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens sekretariat fremstod 1.1. 2004 i ny drakt etter å ha gjennomgått en omorganisering.

Øyvind Sæbø, Jorunn Fryjordet, Terje Vigen, Hans Asbjørn Holm og Olav Rabben utgjør ledelsen i det «nye» sekretariatet. Foto Lisbet T. Kongsvik

– Formålet med omorganiseringen har blant annet vært å redusere de eventuelle gråsoner som eksisterte mellom de tidligere avdelingene i sekretariatet, sier generalsekretær Terje Vigen. – Sekretariatet har nå fått en mer forenklet struktur. Vi håper gjennom større fleksibilitet og bedre ivaretakelse av strategisk arbeid å være i stand til å imøtekomme de krav som vil stilles til Legeforeningen både i dag og i fremtiden, sier han.

Tidligere bestod sekretariatet av åtte ulike avdelinger, inkludert personalet ved Legeforeningens forskningsinstitutt og redaksjonen i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Etter omorganiseringen er Tidsskriftet og Forskningsinstituttet fortsatt egne enheter, mens de øvrige avdelingene er redusert fra åtte til fire, samt generalsekretæren med en stab på fire personer. Hver storavdeling ledes nå av en avdelingsdirektør og er inndelt i to eller flere seksjoner med hver sine seksjonsledere.

Godt rustet

– Avdelingsdirektørene skal i større grad være ledere, og bruke mindre tid på saksbehandling, sier Vigen.

Den nye forhandlings- og helserettsavdelingen består av en seksjon for ansatte leger, arbeidsrett og organisasjonsspørmål og en seksjon for privat praksis og helserett. Avdelingen har 18 ansatte og har Øyvind Sæbø (f. 1949) ved roret som forhandlingsdirektør. Sæbø er cand.polit. og har vært ansatt i Legeforeningen siden 1997, da han kom fra helseavdelingen i det daværende Sosial- og Helsedepartementet.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen, som er sekretariatets største avdeling med totalt 36 ansatte, ledes av økonomidirektør Olav Rabben (f. 1943). Rabben er cand.oecon. og har vært ansatt i sekretariatet siden 1992. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner: økonomi, administrasjon, IT, og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

Informasjonsavdelingen og helsepolitisk avdeling er nå slått sammen med Jorunn Fryjordet (f. 1957) som avdelingsdirektør. Fryjordet er cand.sociol., begynte som spesialrådgiver i Legeforeningen i 2000 og kom da fra sykehusavdelingen i Helsedepartementet. Avdeling for informasjon og helsepolitikk er delt i to seksjoner med til sammen åtte ansatte.

Service til spesialforeningene

De tidligere avdelingene for kvalitetsutvikling og utdanning, spesialistutdanning og pedagogisk avdeling, er nå samlet under ett tak i medisinsk fagavdeling. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: medisinsk pedagogikk, spesialistutdanning, fag- og kvalitetsutvikling. Ansvaret for internasjonalt arbeid og statistikk tilligger også denne avdelingen, som blir ledet av fagdirektør Hans Asbjørn Holm (f. 1941). Holm er dr.med. og spesialist i indremedisin, og har vært ansatt i Legeforeningens sekretariat siden 1985.

Medisinsk fagavdeling har 31 ansatte – en del av disse i deltidsstillinger. Avdelingen har ansvaret for å utvikle sekretariatstjenester for spesialforeningene som skal ivareta kvalitetssikring, utdanning og fagutvikling for Legeforeningens i alt 60 spesialforeninger.

– Dette er et tilbud til spesialforeningene som vi håper både vil forenkle deres praktiske arbeid betydelig og bidra til faglig utvikling, sier generalsekretær Terje Vigen.

Den tidligere organisasjonsavdelingen eksisterer ikke lenger som egen avdeling, men avdelingens oppgaver er ivaretatt i de nye storavdelingene, som til sammen utgjør93 ansatte. I tillegg har Legeforeningens forskningsinstitutt, ledet av instituttsjef Olaf Gjerløf Aasland, fire medarbeidere. Charlotte Haug, redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening, har 17 medarbeidere i sin stab – foruten sju medisinske redaktører. For å få samlokalisert sekretariatets i alt seks «nye» avdelinger, er det gjennomført en omfattende flytteprosess internt i Legenes hus.

– Det har ikke vært enkelt, men vi fikk kabalen til å gå opp til slutt, sier Terje Vigen.

Mandag 15. mars var de ansatte på plass i sine nye kontorer på Christiania Torv i Oslo. På Internett-sidens lenke «organisasjon» vil man finne mer informasjon (se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=104).

Anbefalte artikler