Stor interesse for AD/HD-prosjekt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  33 tverrfaglige team fra Kristiansand i sør til Karasjok i nord er med på det hittil største gjennombruddsprosjektet i regi av Legeforeningen.

  – Responsen er så stor at vi av kapasitetshensyn har vært nødt til å begrense deltakelsen, sier barne- og ungdomspsykiater Lars Hammer, som er leder for prosjektets ekspertgruppe. Prosjektet er initiert av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og finansiert via Legeforeningens Kvalitetssikringsfond II. Målet er å bedre diagnostikk og behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD), som rammer anslagsvis 5 % av befolkningen. Blant rusmisbrukere og innsatte i fengsler er forekomsten langt høyere.

  – Tidlig intervensjon er et nøkkeltema. Mange barn og unge blir gående i årevis fra symptomdebut og frem til diagnosen blir stilt. Selv etter det kan behandlingstilbudet ofte være mangelfullt og fragmentert, sier Hammer.

  I fjor høst innledet den tverrfaglige ekspertgruppen arbeidet med å identifisere aktuelle forbedringsområder. Så ble kliniske enheter invitert til å delta med arbeidsgrupper eller såkalte forbedringsteam som følges opp av et nettverk av veiledere. Nå er over 100 fagpersoner fordelt på 33 lokale team i gang med delprosjekter og forbedringstiltak innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, rusmedisin, barnehabilitering og voksenhabilitering. Eksempler på dette er å utarbeide sjekklister og prosedyrer for utredning og oppfølging, registrere tid fra henvisning til spesialistvurdering, utvikle kurs og informasjonsmateriell og kartlegge brukertilfredshet.

  – Hovedpoenget er å få til forbedringer som griper inn i de lokale miljøene. På den måten får også deltakerne et eierforhold til prosjektet og problemstillingene som tas opp, sier Hammer.

  AD/HD-prosjektet har en tidsramme på ca. ett år og skal avsluttes med en oppsummeringskonferanse neste vinter. Gjennombruddsmodellen er anerkjent og har gitt gode resultater innen ulike temaområder som keisersnitt, intensivmedisin, bruk av tvang i psykiatrien og behandling av alvorlige stemningslidelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media