Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Siri Lunde Strømme

Leder

Stein A. Evensen

Brev til redaktøren

Solveig Hofvind
Giske Ursin
Per-Henrik Zahl
Egil Romslo Schistad
Johannes Thomassen Slørdahl
Ishita Barua
Petter Gjersvik
Frederik Emil Juul
Dag Pedersen

Kommentar og debatt

Marius Rehn
Stephen J.M. Sollid
Benjamin Lischner
Anne Svelstad Evju
Katrine Finsnes
Monica Iversen
Sverre Håkon Evju

Fra bloggen

Nyheter

Hanne Støre Valeur

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Elisabeth Swensen

Originalartikkel

Hanne-Merete Eriksen
Anja Ramberg Sæther
Kirsten K. Viktil
Lene Andberg
Marianne Winther Munkerud
Karin Willoch
Hege Salvesen Blix

Oversiktsartikkel

Silje Agnethe Stokke Kvistad
Stig Wergeland
Øivind Torkildsen
Kjell-Morten Myhr
Christian A. Vedeler

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Bjørn Hofmann
Anders Danielsen Lie
Jan Ivar Røssberg
Kristoffer Tunheim
Anders Palmstrøm Jørgensen

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Stein Runar Østigaard
Lise B. Johannessen
Fedon Alexander Lindberg

Gjesteskribent