Gode langtidsresultater etter trombolytisk behandling

Nyheter Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt gir bedre funksjonsnivå og livskvalitet etter 18 måneder.

  Behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (alteplase) brukes nå rutinemessig ved akutt iskemisk hjerneslag. Studien Third International Stroke Trial, som ble publisert i 2012, viste at alteplase er effektiv og trygg behandling også hos mange pasienter som ikke tidligere har vært omfattet av godkjenningen for dette preparatet, som for eksempel pasienter over 80 år og pasienter med alvorlige hjerneslag (1).

  En oppfølgingsstudie med de samme pasientene viser gode resultater også 18 måneder etter trombolytisk behandling (2). Pasientene, til sammen over 2 300 pasienter, var rekruttert fra Storbritannia, Italia, Sverige og Norge. Funksjonsnivå ble målt ved hjelp av Oxford Handicap Scale, og livskvalitet ble målt med EuroQol-verktøyet. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i dødelighet mellom pasienter behandlet med alteplase og kontrollgruppen (34,9 % versus 35,1 %; p = 0,85). Pasienter behandlet med alteplase hadde imidlertid signifikant bedre funksjonsnivå (oddsratio 1,28; 95 % KI 1,03 – 1,57) og bedre livskvalitet enn pasienter i kontrollgruppen (0,06 differanse på EuroQol skalaen; p = 0,019).

  Studien viste altså at trombolytisk behandling med alteplase har viktige, positive effekter på funksjonsnivå og livskvalitet på lang sikt. Denne informasjonen vil være til nytte for klinikere i samtaler med pasienter og pårørende om trombolytisk behandling, og vil være verdifull i helseøkonomiske analyser av denne typen behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media