Teori og vitenskap

Dag Pedersen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 15/2013 har Per Vaglum en begeistret anmeldelse av boken Underteksten (1). I boken gir forfatterne en unik innsikt i teori og praksis i fagfeltet dynamisk psykoanalyse – på norsk! Oppnådd teoristatus i vitenskapelig sammenheng kan bety «så nær man kan komme realiteten», mens man i dagligtalen ofte med teori vil forstå en antakelse om fenomener.

Gullestad & Killingmo tydeliggjør den vitenskapelige posisjonen teorien er forankret i: «Patologiforståelse, diagnostiske overveielser og terapeutisk fremgangsmåte kan sammenfattes og formuleres innen ett og samme teoretiske språk.» (s. 19). Boken burde derfor ha oppmerksomhet fra langt flere enn dens målgruppe!

Anbefalte artikler