Teori og vitenskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 15/2013 har Per Vaglum en begeistret anmeldelse av boken Underteksten (1). I boken gir forfatterne en unik innsikt i teori og praksis i fagfeltet dynamisk psykoanalyse – på norsk! Oppnådd teoristatus i vitenskapelig sammenheng kan bety «så nær man kan komme realiteten», mens man i dagligtalen ofte med teori vil forstå en antakelse om fenomener.

  Gullestad & Killingmo tydeliggjør den vitenskapelige posisjonen teorien er forankret i: «Patologiforståelse, diagnostiske overveielser og terapeutisk fremgangsmåte kan sammenfattes og formuleres innen ett og samme teoretiske språk.» (s. 19). Boken burde derfor ha oppmerksomhet fra langt flere enn dens målgruppe!

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 6.9. 2013. http://tidsskriftet.no/article/3046542/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media