Adrenalinets biografi

Anders Palmstrøm Jørgensen Om forfatteren
Artikkel

Hoffman, Brian B.

Adrenaline

298 s, ill. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. Pris 25 USD

ISBN 978-0-674-05088-4

Brian B. Hoffman har i mer enn 30 år bidratt med tallrike basalmedisinske og kliniske publikasjoner om adrenalinreseptorer, hypertensjon og feokromocytom. I denne boken beskriver han adrenalinets historie fra dets oppdagelse på slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Han henvender seg til den «opplyste allmuen».

Forfatteren innleder med et kapittel hvor han beskriver adrenalinets økende betydning i medisinen og i folks bevissthet gjennom mer enn 100 år. Deretter følges forskningsfronten kronologisk med en stadig økende forståelse av adrenalinets virkning på målcellene. Systematisk og pedagogisk beskriver han viktige oppdagelser knyttet til adrenalin som hormon og nevrotransmitter, ulike adrenalinreseptorer med tilhørende agonister/antagonister og intracellulære signalveier. Både i teksten og i de omfattende fotnotene fletter forfatteren inn anekdoter om forskerne som har bidratt i dette arbeidet.

Boken har, som adrenalinet selv, en sterk og fengende innledning. Språket er relativt enkelt, og medisinske termer forklares fortløpende. Etter hvert som forfatteren går dypere i detaljene, tror jeg likevel at legfolk og leger uten særlig interesse for basalmedisinske virkningsmekanismer lett kan «falle av lasset». Det siste kapitlet om «adrenaline junkies» er lett tilgjengelig for alle. I appendiks gis en beskrivelse av nobelsprisvinnere med forskning tilknyttet adrenalin. Dette utgjør en imponerende merittliste. Det er ikke en overdrivelse å si at denne forskningen har hatt enorm betydning for dagens forståelse av fysiologi, farmakologi og medisin. At ti nobelprisvinnere i litteratur, inkludert vår egen Sigrid Undset, har skildret adrenalineffekter i sine bøker, sier også litt om adrenalinets kulturelle betydning.

Dersom du er interessert i forskning, basal endokrinologi eller farmakologi, og samtidig har glede av å lese medisinsk historie, kan jeg anbefale denne boken.

Anbefalte artikler