Etikk som verktøy

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Kversøy, Kjartan Skogly

Etikk – en praktisk vinkling

En verktøykasse med ni perspektiver. 2. utg. 153 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 285

ISBN-978-82-450-1411-2

Målgruppen for denne lille og velskrevne teksten er alle som skal lære om etikk. Første utgave har vært brukt i grunnutdanningene til en rekke praktiske utdanninger, slik som for helsepersonell, førskolelærere, lærere, veiledere, politi og andre.

Andre utgave inneholder også en verktøykasse av spørsmål som skal hjelpe studenter ytterligere i det praktiske etikkarbeidet. De ni perspektivene som utgjør hoveddelen, er nytteetikk, nærhetsetikk, pliktetikk, rettferdighet, diskursetikk, maktperspektiv, avhengighet, dydsetikk og den sterkes perspektiv. Perspektivene presenteres på en kort og konkret måte med punktvis oppsummering og en vurdering av deres styrke og problemer.

Perspektivene vurderes i hovedsak ut fra tre kriterier: gjenkjennelighet, praktisk fungering og gavn. Forfatteren gir en praktisk-økonomisk begrunnelse for etikk, som er gjenkjennelig for mange av de yrkene den sikter seg inn mot. Dette er også svakheten, slik jeg ser det. Etikk reduseres til et verktøy i effektivitetens tjeneste. Selv om boken også omhandler det å bli et bedre menneske og det å ville andre vel, er det effektiviteten som er «bunnlinjen». Den anlegger derfor en «både/og- og verken/eller-strategi». Man kan velge i de ni perspektivene avhengig av hva man selv mener at situasjonen krever.

Med dette mister man to viktige aspekter ved etikk: kritisk refleksjon over (den praktiske) aktivitetens formål og etikken som refleksjon over det gode liv og samhandling som sådan. Etikk blir som regnskapsanalyse.

Den store styrken ligger i den pedagogiske fremstillingen av de ulike perspektivene. Forfatteren skal ha honnør for å gjøre vanskelige etiske teorier tydelige og forståelige. At mange nyanser og ulike varianter går tapt må man leve med i en innføringsbok. Å lese og lære mer kan man gjøre når interessen er fanget. I den forbindelse håper jeg at forfatteren også oppdaterer litteraturlisten ved neste utgave, som jeg er sikker på kommer om ikke så altfor lenge. Boken vil garantert bli lest av mange.

Anbefalte artikler